Is dit humor?

De Raad van Toezicht van het CKE schrijft in een open brief: “Paul Scholte (RvT en lijstduwer D’66, AL) ondersteunt de D66-fractie in de gemeenteraad. Spelen de wethouder en hij onder een hoed? Hij heeft de wethouder direct laten weten dat hij zich bij dit onderwerp opstelt als CKE’er. En laat nu juist de gemeenteraad de drastische bezuinigingsvoorstellen hebben afgeschoten.”: we weten het nog goed: de voorstellen kwamen uit de koker Schreurs/Thomas van Dalen (D’66) en zijn afgeschoten door ALLE partijen BEHALVE D’66 en VVD!

De gemeenteraad weet heel goed dat sinds de op non-actiefstelling van Ruud Janssen op 11 november 2015 niet de RVT is langs geweest om hun ziel uit hun lijf te pleiten tegen de voorgestelde bezuiniging van 2 miljoen, voor daar in de commissievergadering over werd gedebatteerd op 17 november. Het waren betrokken, bezorgde medewerkers van het CKE, die na de goed ontvangen flashmob en inspreekavond op 10 november (nog onder aanvoering van Ruud Janssen) zijn blijven door praten met de fracties, om te vertellen over de kracht van het CKE en de consequenties van dergelijke draconische bezuinigingen voor het CKE en heel Eindhoven.

De gemeenteraad weet ook heel goed dat de door Schreurs op 17 november triomfantelijk voorgelezen brief van de RVT de 2 miljoen zelf weggaf: “Wat betreft de Concept Cultuurbrief, vindt de Raad van Toezicht dat: Het verleggen van 2 miljoen subsidie vraagt om een zorgvuldige regie”. Dat is instemmen!

De Raad van Toezicht heeft ons, medewerkers, op 25 november verteld dat Ruud Janssen onder andere ontslagen zou zijn omdat hij teveel had ingezet op de gemeenteraad en te weinig op van Dalen (onjuist, er zijn 4 gesprekken gevoerd) en Schreurs (vreemde opmerking, want die heeft inhoudelijk zoals ze zelf zei vanwege de uitbesteding van de subsidieverdeling naar de SCE niets in te brengen). De redding is van de gemeenteraad gekomen, die rapport Noordeling en voorstel van Dalen van tafel hebben geveegd. Ruud Janssen is terecht en bij de passende partij opgekomen voor het CKE.

De Raad van Toezicht had na 17 november zijn ongelijk kunnen bekennen en de op non-actief stelling van Janssen kunnen terugdraaien. Trots en angst voor gezichtsverlies in de RVT-wereld moet hen er van weerhouden hebben: op 20 november is Ruud Janssen ontslagen door de RVT. Ondanks de kapitalen die dat kost. Ondanks de totale oorlog die is uitgebroken in het CKE. Dat is het blijkbaar allemaal waard om je gezicht te redden.

Wij willen niet alleen Oddens, van Nunen en Scholte naar huis sturen vanwege de schijn van belangenverstrengeling (de schijn is genoeg volgens de code cultural governement). Wij willen dat de volledige RVT aftreed. Omdat we geen enkel vertrouwen meer in ze hebben, door bovenstaande gemaakte keuzes en door alle onwaarheden en vaagheden die ze verspreiden. En door hun uitspraken en berichten vol privatiseringsidealen (CKE-highcampus-visoenen: dat moet je als stad nooit willen, je collectieve voorzieningen uit handen geven aan bedrijven met winstoogmerk. Een stukje sponsoring als aanvulling op subsidie, waarbij je de controle en visie in eigen hand houdt als gemeente, kan natuurlijk geen kwaad). Omdat sommige RVT leden “niet kunnen uitleggen waarom het CKE wel subsidie krijgt en de particuliere dansschool van mijn kind niet”. Als je dat niet kunt uitleggen dan hoor je niet in de Raad van Toezicht van het CKE.

Wij willen een nieuwe Raad van Toezicht van onbesproken gedrag. Alleen dan kunnen we interim-directeur Veenhuijzen, ongetwijfeld een capabele man, als meer zien dan een stroman. En wij willen ook zo snel mogelijk Ruud Janssen terug als onze directeur en samen met hem invulling geven aan onze breedgedragen koers. Dan kunnen we onze wonden likken en weer doen waar we goed in zijn: inspirerend lessen geven aan iedereen die daar gelukkig van wordt.

En ten slotte: als Oddens, van Nunen en Scholte willen aantonen dat ze zich niet, of volledig in het CKE belang hebben uitgesproken inzake de voorgestelde bezuinigingen en dus de code cultural governement niet hebben overtreden dan kunnen ze eenvoudigweg de notulen van de gesprekken RVT-Janssen/van Dalen, en RVT/van Dalen/Schreurs openbaren zoals ook de vakbond AVV van ze gevraagd heeft. Dan zal blijken wat wel en niet gezegd is.

Ik ben ook benieuwd wat GroenLinks gaat doen wat betreft de eigen wens naar onderzoek culturele ecostructuur in Eindhoven? Gaan jullie ook de schade bekijken die landelijk is ontstaan door bezuinigingen in de kunsteducatie?

Anemoon Langenhoff