Is intake complexe hulpvraag in goede handen bij WIJeindhoven?

In 2015 was het duidelijk dat WIjeindhoven absoluut nog niet toe was aan het nemen van regie als het gaat over complexe hulpvragen. Gelukkig heeft o.a. iemand van KDET de raadsleden kunnen overtuigen dat WIJeindhoven niet de juiste organisatie was. En nu is het april 2018. Is Wijeindhoven er nu dan wel klaar voor? Waarom wil men de regie onderbrengen bij WIjeindhoven? Zijn Eindhovenaren met een complexe hulpvraag zoals bijvoorbeeld dak-en thuislozen hier bij gebaat?

Uit het artikel van het ED van 31 maart en de raadsinformatiefbrief wordt een ding duidelijk: de wethouder en waarschijnlijk, de nieuwe directeur Sociaal Domein, mevrouw Y. Bieshaar willen meer regie, meer inbreng, zodat kosten voor deze kwetsbare hulpvragers, in de hand worden gehouden.

Vreemd, want er zijn onlangs taken bij WIJeindhoven weggehaald. Bijvoorbeeld de begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze begeleiding is sinds kort onder gebracht bij het Participatiebedrijf. Ook binnen de WMO zijn taken verdwenen. De generalist bepaald niet meer hoeveel uur en wat voor huishoudelijke hulp iemand nodig heeft. Dit wordt gedaan door de zorgaanbieder. Reden: te weinig expertise en te specialistisch werk voor een generalist.

En nu dan wel de intake verzorgen bij zeer complexe hulpvragen? Letterlijk de deur open of dicht houden? WIJeindhoven heeft met deze mensen geen ervaring. Dit betekent dat er mensen moeten worden ingehuurd via een uitzendbureau. Dit brengt juist extra kosten met zich mee. De systematiek van keukentafelgesprekken gaat dit wel werken? Bij zo’n gesprek mag de hulpvrager een cliënt ondersteuner meenemen. Juist deze mensen kunnen deze hulp goed gebruiken. Echter de gratis cliëntondersteuning is in Eindhoven nog onvoldoende ontwikkelt. Ook zijn er vragen met betrekking tot de privacy van mensen. Er zal sprake zijn van medische verzamelen van medische gegevens. Hoe zit dit bij WIJeindhoven?

Dan is er nog de boute uitspraak dat het Leger des Heils en Neos bij de intake een financieel belang zou hebben omdat mensen gebruik maken van hun opvang. Vreemde redenering. Een chirurg bepaald tijdens een intake dat ik geopereerd moet worden en voert de operatie ook uit. Dit gebeurd op basis van vertrouwen. Een zorgaanbieder ontvangt voor het geven van huishoudelijke hulp van de gemeente Eindhoven een vast bedrag per maand. Minder hulp betekent voor de zorgaanbieder meer geld overhouden. Toch vertrouwt de gemeente de zorgaanbieders. Blijkbaar is er geen vertrouwen in het Leger des Heils en Neos. Dan is het ineens onzuiver. Dit voelt toch een beetje als meten met twee maten. De gemeente is gebaat bij minder dure tweedelijnszorg, de deur wordt dicht gehouden, de gemeente heeft dus een financieel belang de toegang te beperken. Uitgangspunt zou moeten zijn: wat is voor deze kwetsbare persoon de juiste zorg en wie kan deze het beste leveren?

Carla Ter Beek