Jaarverslag Gemeenteraad 2015

2015, het eerste jaar dat BBL als zelfstandige partij in de gemeenteraad zat. Het was wennen en voor een tweemansfractie zonder raadscommissieleden was het ook pittig. Gemotiveerd deden wij ons werk waardoor BBL mensen trok die samen met ons op wilden komen voor onze kwetsbare inwoners en voor verbetering van de leefbaarheid in onze stad. Zij werden actief als fractie ondersteuner. Anderen sloten zich als steunleden aan.

Op enkele onderwerpen heeft BBL het verschil kunnen maken. Zo heeft BBL de situatie rond bijstandsgerechtigden die gedwongen deel moesten nemen aan een re-integratietraject bij het Werk Leer Bedrijf op de politieke agenda weten te plaatsen. Een mooie spin off hiervan, is het voorstel Stimulerende Bijstandsregeling, waar BBL nauw bij betrokken was. Verder heeft BBL er voor gezorgd dat het mantelzorgcompliment, dat door de gemeente wordt verstrekt, voor meer mantelzorgers beschikbaar komt.

Wij hebben ook kritische bijdragen gehad op andere onderwerpen. Waaronder de financiƫle tekorten Muziekgebouw, overlast van vliegveld Eindhoven en de voortgang van WIJ Eindhoven. Rond de sportvisie heeft BBL zich ingezet om de sport voor een breed publiek toegankelijk te houden. Daarom zijn we keihard tegen sluiting van het IJssportcentrum.

Tenslotte heeft BBL zich hard gemaakt voor een breed toegankelijk cultuur aanbod en tegen een dreigende drastische bezuiniging op het CKE.

Het hele jaarverslag van de Eindhovense gemeenteraad kunt u hier (pdf) of hier (link) lezen.