Jaarverslag Gemeenteraad 2016

BBL staat voor een nieuwe politiek en een toekomst voor allen

Mensen hebben geen spectaculaire zorgen en behoeften. Ze wensen gewone dingen, zoals een gevoel van veiligheid of trots. Zij maken zich zorgen: Kunnen mijn kinderen en kleinkinderen straks nog wel studeren en wordt dat niet te duur? Waarom worden sociale huurwoningen afgebroken en moet ik meer dan de helft van mijn inkomen aan huur betalen? Word ik straks ook weggestopt in een verzorgingstehuis met een poep en plascontract?

Mensen zien zich geconfronteerd met een verslechterende economische situatie en ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Zij hebben daardoor een gevoel van verloren zijn en niet gehoord worden door de politiek.

Brede Beweging LinksOm heeft in 2016 hard gewerkt om mensen te betrekken bij beleid en oplossingen voor onze stad en haar inwoners. Wat dat betreft kijken wij tevreden terug op het afgelopen jaar. Ondanks onze beperkte mogelijkheden, kon BBL de stem zijn van Eindhovenaren op onderwerpen waar aandacht nodig was of waar mensen zich boos of zorgen over maakten. Onderwerpen zoals:
Het wel of niet melden van (vermeende) fraude door de generalisten van WIJeindhoven. BBL vindt dat taken van handhaving op het gebied van werk en inkomen niet thuis horen bij WIJeindhoven. Wij vinden dat de generalist vooral een hulpverlenende taak heeft waarbij men uit moet gaan van een vertrouwensrelatie.

  • De dreigende sluiting van het ijssportcentrum waardoor 5000 sportbeoefenaars in de kou werden gezet, was voor BBL reden het collegebeleid hierop keihard te veroordelen. Een andere reden was het gebrek aan regie en communicatie vanuit de gemeente.
  • De mensonterende en demotiverende bejegening van bijstandsgerechtigden zoals bij de verplichte trajecten bij het WerkLeerBedrijf vindt BBL totaal ongepast. Trajecten waar zij moeten werken zonder loon en met een vage belofte van betaald werk. Ondanks het meest linkse college ooit, gaat men hiermee door. Dit soort trajecten kosten miljoenen (ook aan controle) en zijn volgens BBL zinloos, want er is gewoon te weinig betaald werk. Wij hebben hier met regelmaat aandacht voor gevraagd middels een stevige inbreng in het debat, het stellen van raadsvragen en artikelen in de media.
  • Inspraak en participatie van bewoners is voor BBL een hoeksteen van de nieuwe democratie die wij willen. Bewonersgroepen uit Eindhoven (o.a rond nieuwbouw Bouvigne, nieuwbouw H.Kasselstraat, Dierenweide-Acht, herinrichting Geldropseweg) konden bij ons terecht voor steun en om hun stem te laten horen in de raad en naar het college.
  • De decentralisatie van grote zorgtaken bracht ook mee dat zorgaanbieders/bedrijven nieuwe tarieven en contracten kregen. Zo ook in de specialistische zorg. Dit pakte vooral voor nieuwe kleine zorgbedrijfjes ongunstig uit. BBL kon hen hierbij helpen waardoor zij op maat gemaakte afspraken met de gemeente konden maken.
  • Migranten nieuwkomers in Eindhoven. BBL wil dat alle migranten nieuwkomers op een gelijke wijze op weg geholpen worden naar hun inburgering. Het is ook in het belang van onze stad dat zij voldoen aan de verplichtingen die horen bij een nieuwe start in een nieuwe culturele omgeving.
  • Het gebruik van een verborgen camera bij onderzoek naar mogelijke bijstandsfraude vindt BBL een grove inbreuk op de privay en leefomgeving. BBL heeft hierop een stevige inbreng gehad in het debat in de raad enc eind 2016 nog vragen gesteld aan de wethouder. Inmiddels heeft ook de hoogste bestuursrechter uitspraak gedaan, tegen het gebruik van een verborgen camera bij onderzoek naar mogelijke bijstandsfraude.

.
In 2016 wisten méér mensen BBL te vinden en werden wij steeds meer als het alternatief in Eindhoven gezien. Het eigen links geluid van BBL wordt duidelijk verkondigd in de gemeenteraad en bij alle bijeenkomsten die door de leden van BBL worden bezocht. Ook in 2017 blijft BBL de stem voor diegenen die niet gehoord worden.

Het hele jaarverslag van de Eindhovense gemeenteraad kunt u hier lezen.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter
Brede Beweging LinksOm