Jaarverslag Gemeenteraad 2017

Brede Beweging LinksOm lokaal en sociaal

Ook in 2017 kon Brede Beweging LinksOm nieuwe leden welkom heten. Enkelen zijn toegetreden tot de groep fractieondersteuners. Zij ondersteunen de twee BBL raadsleden. Onze leden besloten in 2017 dat BBL als lokale partij deel gaat nemen aan de verkiezingen in maart 2018. Onze fractie ondersteuners draaien nu mee en maken kennis met het raads- of commissiewerk.

BBL heeft zich bij het raadswerk sterk gemaakt voor een gezonde stad. Zoals op werk, zorg, niemand uitsluiten en zeggenschap voor burgers en cliënten Bijvoorbeeld in het sociaal domein. Onze inzet voor meer zeggenschap van WSW-cliënten kreeg onvoldoende steun. Die kregen we wel op onze voorstellen voor de nieuwe cliëntenraad sociaal domein.

Ook op burgerzeggenschap, heeft BBL de stem van burgers laten horen in de raad. Zoals bij de risico’s voor omwonenden van de zendmast in Croy, de omwonenden van de Hessen Kasselstraat tegen overlast van geplande hoogbouw, de bewonersinitiatieven Geldropseweg en de Bosschdijk, de woonbootbewoners die met een fooi afgescheept worden en de bewoners aan de Gabriël Metsulaan, die gepusht worden te verhuizen ten voordele van designers.

Op zorg en welzijn maken wij ons zorgen over WIJeindhoven. Kunnen de organisatie en de generalisten het werk wel aan? Er moet bezuinigd worden en betere controle is nodig waar het geld naar toe gaat. Voor BBL is het belangrijk dat noodzakelijke zorg en steun bereikbaar blijft en dat de Eindhovenaar zoveel mogelijk wordt ontzien.

Eindhovenaren kunnen ook in 2018, blijven rekenen op inzet van BBL voor een sociale, gezonde en veilige stad.

Het hele jaarverslag van de Eindhovense gemeenteraad kunt u hier lezen.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter
Brede Beweging LinksOm