Jeugdhulp slachtoffer van politieke lafheid en incompetentie

In Eindhoven worden net als in alle andere steden politieke spelletjes gespeeld. Soms zijn politieke partijen zelf de klos, vaker zijn het gewone burgers die ‘gepakt’ worden. In Eindhoven is een geldverslindende organisatie opgetuigd genaamd WIJeindhoven, die het gehele sociale domein onder haar hoede moet nemen. Dit geesteskindje van vooral GroenLinks is destijds omarmd door alle politieke partijen in Eindhoven. Echter door arrogantie, onwetendheid en vooral onkunde is er nu sprake van wanbeleid en zijn er grote tekorten.

De bezuinigingen die vanuit Den Haag zijn doorgevoerd in het kader van de decentralisaties hebben voor de stichting en het college niet geleid tot gepaste maatregelen (de stichting had eigenlijk carte blanche bij overschrijding van de begroting) hierdoor zijn de financiële reserves van Eindhoven geslonken tot een niveau waarbij een art. 12 procedure op loer ligt. Beloftes van het gaat goed komen, we gaan er strak op sturen en heb vertrouwen, hebben tot nu toe nu niet geleid tot minder overschrijdingen. Tijdens de verkiezingen werd door verschillende partijen beloofd dat het tij zich ten gunste zal keren.

Eindelijk is het dan zover. De aangekondigde oplossingen werden in een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. Maatregelen die verstrekkende gevolgen hebben voor inwoners, zoals zorgplafonds, vermindering van zorgaanbieders, keuze inperking van aanbieder etc. In totaal zijn er om en nabij de 143 bladzijden nodig geweest om tot de conclusie te komen dat er nog steeds onzekerheden zijn.

Hoewel de meeste maatregelen voor alle zorgvragen gaat gelden, zijn de gevolgen voor een groep wel erg groot. Met name de jeugdzorg wordt door de verschillende maatregelen ernstig getroffen. Zo is te lezen: uitsluiten van doelgroepen/therapieën en verschuiven naar voorliggend veld, sturen op (verlagen en verminderen van) doorlooptijden en verlengingen, her indiceren van jeugdigen etc. Allemaal maatregelen die gebaseerd zijn op beheersing van kosten. In het voorstel wordt nauwelijks gesproken over kwaliteit. Geen woord over de grote inhoudelijke zorgen en problemen die er momenteel in de jeugdzorg zijn.

Alle coalitiepartijen hebben de voorstellen goedgekeurd. Waar zijn de beginselen van partijen als CDA, PVDA gebleven. Maar ook GroenLinks, zij zijn het die toch nog steeds aangeven op te willen komen voor zwakkere en vooral kwetsbare mensen.

Het getuigd van onkunde en politieke lafheid om in te stemmen met de maatregelen en door te blijven modderen met WIJeindhoven. De GroenLinks wethouder gaf tijdens de bespreking van het voorstel aan dat als dit voorstel niet geaccepteerd zou worden er misschien wel een art. 12 procedure voor Eindhoven dreigt. Daar zit volgens haar niemand op te wachten. Het college en sommige partijen in Eindhoven zeker niet, die vinden meedoen en op het pluche zitten belangrijker dan het beschermen van zeer kwetsbare burgers. Inmiddels is ook pijnlijk duidelijk geworden dat ook de ambtenaren niet berekend zijn op hun taken. Ja dan komt een art. 12 als beste alternatief voor de ontstane problematiek wel heel dichtbij.

Er zijn meer steden die het sociale domein ondergebracht hebben in een aparte stichting. Dit heeft tot gevolg dat een gemeente raad meer op afstand komt te staan. Zolang er sprake is van competente medewerkers en een gemeente raad die haar kader stellende- en controlerende taak naar behoren uitvoert, hoeft dit geen problemen op te leveren. In Eindhoven ontbreekt het aan deze voorwaarden.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging Linksom