Kan Eindhoven Airport groeien?

Voor de laatste meningsvormende vergadering van dit college, hadden GroenLinks en PvdA opnieuw Eindhoven Airport op de agenda gezet. Zij wilden met de andere fracties in discussie over het proces rondom de toekomstige groei van Eindhoven Airport en de mate van openheid en transparantie rondom dit proces. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm.

Brede Beweging LinksOm onderschrijft het economisch belang van Eindhoven Airport. Voor ons is wel uitgangspunt dat dit economisch belang afgewogen moet worden tegenover leefbaarheid en zorg voor het milieu.

BBL constateert dat leefbaarheid en zorg voor het milieu, in de groeiscenario’s tot wel 100.000 vliegbewegingen een zeer ondergeschikte rol vervullen. Voor ons is dit onacceptabel en wij onderschrijven dan ook veel van de kritiekpunten van GroenLinks en PvdA.

BBL constateert ook dat de directie en Raad van Commissarissen, niet de door ons gewenste stappen zetten op bijvoorbeeld het terugbrengen van de CO2 uitstoot en het storten van voldoende financiën in het leefbaarheidsfonds. Op het leefbaarheidsfonds zien wij eerder dat zij deze uitkleden tot een lege huls door adequate maatregelen om overlast terug te brengen, niet toe te staan.

Kritiekpunt voor ons is ook het totale gebrek aan participatie van omwonenden als direct belanghebbenden. Wij vinden het onbestaanbaar en schandalig dat een overheid die inwoners telkenmale oproept om te participeren dit tot nu in dit proces niet heeft gedaan. Selectief gebruik noemen wij dit. Het laat voor BBL weer eens zien dat deze D’66 wethouders geen enkele betrokkenheid wensen van burgers op delicate onderwerpen.

Al met al heeft Brede Beweging LinksOm grote twijfels over de doelen en inzet van de directie, de Raad van Commissarissen en de andere aandeelhouders. Ons vertrouwen in hen is sterk afgenomen en wij wensen dat de wethouder die ons vertegenwoordigt in het aandeelhoudersoverleg dit aan hen meldt.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm