Kansen voor culturele basisinitiatieven. Ja of Nee?

Wethouder Schreurs dacht het voor elkaar te hebben. De verkoop van het pand aan de G.Metsulaan 1/1b aan designersduo Kiki en Joost en en passant de verwijdering van de huidige gebruikers en bewoners, Geert en Marleentje.

Twee Eindhovenaren die op dit adres, al vele jaren (met huurcontract) wonen en die met hun culturele en educatieve activiteiten een cultureel begrip zijn in Eindhoven. Daarbij heeft zij niet gerekend op de bemoeienis van de raadsfractie van Brede Beweging LinksOm en de bijna 200 sympathisanten van Geert en Marleentje, die op 12 september de raadscommissie over dit onderwerp volgden.

Geert en Marleentje hebben enkele jaren geleden een burgerinitiatief genomen met het cultureel/educatief project Walhal-lala dat voorgelegd is aan wethouder Schreurs die daar positief op heeft gereageerd. Waarom zij nu weg zouden moeten van deze locatie is hen, BBL en vele honderden Eindhovenaren een totaal raadsel.

Na de wollige en soms onnavolgbare beantwoording van wethouder Schreurs op de vele vragen, heeft BBL nog wel enkele toezeggingen behaald:

  1. Er is geen enkele onomkeerbare beslissing genomen;
  2. Het culturele initiatief dat nu plaatsvindt op de Gabriël Metsulaan 1-1b wordt erg gewaardeerd en het is belangrijk deze te borgen dat dit in de stad kan blijven plaatsvinden;
  3. De raad informatie krijgt over het traject dat is gelopen met de huidige bewoners (o.a. de gezette stappen en gedane toezeggingen namens de gemeente) en over hoe het vervolg vorm gegeven wordt.

Om meer inzicht te krijgen in alle gebeurtenissen, rechten, afspraken, beloften, criteria en kosten heeft de BBL raadsfractie 19 vragen gesteld (pdf) aan de wethouder. Wij wachten in spanning de antwoorden af.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter BBL