Kappen met subsidie verspillend witte werkster project

Op 21 november mocht mevrouw Raaijmakers van Gasconge Thuis tijdens een raadscommissie vergadering officieel 5 minuten inspreken over het witte werkster project. Als een zeer ervaren verkoopster begon ze haar bedrijf te promoten. Je kunt je afvragen of iemand zo schaamteloos in een commissievergadering haar product mag verkopen maar goed, ze had dit dezelfde ochtend ook al mogen doen voor WIJeindhoven, dus ze kwam goed beslagen ten ijs.

Het gaat haar toch vooral om de begeleiding van mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Veelal ongehuwde alleenstaande moeders, met taalproblemen, die nog nooit hebben gewerkt en tal van andere levensproblemen hebben. Gasconge is DE instantie om deze mensen vooruit te helpen en in hun kracht te zetten, zo vertelde deze mevrouw. Dit doet Gasconge door nauw contact te zoeken met de WIJgeneralist van hun medewerker. Het is zelfs zo dat er een direct verband is tussen werkgever en de WIJgeneralist. Mevrouw Raaijmakers zegt hierover: we hebben een stukje automatisering waarin generalisten meegenomen worden in dossiers van onze medewerkers waardoor wij makkelijker kunnen schakelen bij problemen waarbij het werk in het gedrang komt.

Ik ben heel benieuwd welke informatie er uitgewisseld wordt en of hier sprake is van een grove schending van de privacy? Werk en  privé omstandigheden zijn op deze manier wel heel erg nauw met elkaar verbonden.

Een vraag die tijdens het hele verkooppraatje in mijn hoofd speelde: wat is Gasconge voor een bedrijf? Is het gewoon een schoonmaakbedrijf met durf en moed om juist deze doelgroep te willen helpen? Of is het misschien een schoonmaakbedrijf wat heel slim profiteert van geld dat ze van de gemeente ontvangt in ruil voor het tijdelijk inzetten van mensen uit de bijstand. Heel trots is deze mevrouw op het feit dat in 18 maanden 5 mensen een vast contract hebben gekregen. Voorspellen of het er meer worden, kan ze niet. Waarom ze geen toezegging doet voor de tonnen die ze krijgt, is volgens deze mevrouw omdat het mensen betreft met ‘heel veel problemen’, die een ‘langere tijd nodig hebben om te wennen’.

Ook de wethouder is blij met deze constructie. Het levert hem geld op, zegt hij, want de kosten van een volledige uitkering worden teruggebracht met 16 uur. Hij vergeet gemakshalve dat mevrouw Raaijmakers nu al meer dan € 350.000 subsidie gekregen heeft om 5 mensen in vaste dienst aan te nemen. De wethouder wil het project graag voortzetten. Hij vindt het een succesvol project.

Dezelfde vraag nog een keer, wat is Gasconge voor een bedrijf? In ieder geval een schoonmaakbedrijf die ook als onderaannemer werkt voor een zorginstelling. Klanten van Gascogne kunnen ook tweeverdieners zijn die dus met subsidiegeld een schoon huis krijgen. Uitbesteding, die wel, of juist niet, volgens de regels verlopen is. Het begint mij in ieder geval wat te duizelen. HHT of HBH via WMO of is het een soort particuliere dienstverlening. Volgens de wethouder is het allemaal heel simpel hij wil vooral dat er witte werksters zijn en dat zwart werken voorkomen wordt. Op een of andere manier klopt er iets niet. Of misschien snap ik het gewoon niet, dat kan natuurlijk ook. Niet dat ik de suggestie wil wekken dat er iets gebeurd dat het daglicht niet kan verdragen, maar iemand zou er eens voor moeten gaan zitten om te kijken of het allemaal nog wel klopt. Of het allemaal wel mag en kan. Zeker omdat er ook nog sprake is van social return, waardoor Gasconge nog een extra streepje voor heeft.

Nog een laatste keer de vraag, wat is Gasconge voor een bedrijf? Een schoonmaakbedrijf of een re-integratiebedrijf? Als je mevrouw Raaijmakers mag geloven wordt erg veel tijd en energie gestoken in het begeleiden en coachen van haar medewerkers, in het voeren van allerlei gesprekken en vooral het motiveren van deze doelgroep. Vroeger was het een apart beroep, mensen begeleiden naar werk, nu kan blijkbaar een schoonmaakbedrijf deze taken ook al uitvoeren.

Ongetwijfeld zijn er mensen die blij zijn en het werken bij Gasconge ervaren als iets positiefs dat op den duur misschien bij zou kunnen dragen aan inkomensonafhankelijkheid. Voor alle andere deelnemers: sterkte toegewenst. Ook sterkte voor de gemeente raad als over een tijdje blijkt dat het project nog steeds niet dat heeft opgebracht wat men ervan gehoopt had. Voor BBL is het duidelijk: dit project kost te veel en levert te weinig echte banen op en lijkt vooral winst op te leveren voor Gasconge. Ons idee: kappen met dit project nu het nog kan.

C. Ter Beek,
Fractieondersteuner Brede Beweging LinksOm