Kortzichtig om te denken dat niemand gaat werken met een basisinkomen

Het is erg kortzichtig dat er aangenomen wordt dat niemand meer zal gaan werken als zo’n basisinkomen er zal zijn. Een basisinkomen is slechts een onvoorwaardelijke basis.

Een inkomen verdienen in een dienstverband, of door het leveren van producten of diensten aan onze mede-mens of aan bedrijven mag. Dat zal het merendeel ook blijven doen. Maar dan zónder de financiële druk, zónder de bittere noodzaak van hogere omzetten een hogere producties en/of hogere winsten. Nu zijn dat helaas nog de enige drijfveren. Drijfveren die verre van sociaal blijken te zijn.

Handel, productie, commercie en ‘koopkracht’ en consumptie bepalen nu de kwaliteit van ons leven. Wij zullen pas ècht sociaal kunnen worden en volledig kunnen (gaan) participeren als een inkomen, een omzet of winst, niet langer de bepalende factoren zullen zijn van de kwaliteit van ieders (sociale) leven.

Fractioneer