Kritiek op gemeentelijke Jaarrekening 2015

Op woensdag 7 september 2016 werd in een extra gemeenteraadsvergadering de Jaarrekening 2015 van de gemeente Eindhoven behandeld. Deze behandeling stond gepland voor het reces, maar door het ontbreken van een accountantsverklaring kon deze toen niet behandeld worden.

Tijdens de discussieronde over de Jaarrekening in de raadscommissie van dinsdag 28 juni, wist de Brede Beweging LinksOm een groot aantal toezeggingen binnen te krijgen. Maar deze toezeggingen waren niet genoeg om alle kritiek over deze Jaarrekening weg te nemen.

Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm die tijdens de gemeenteraadsvergadering door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen.

Voor Brede Beweging LinksOm is een oordeel over deze Jaarrekening ook een beoordeling van het tweede jaar van dit college. Een in samenstelling meest linkse college ooit in onze stad. BBL had hoge verwachtingen wat we samen met dit college zouden kunnen bereiken om het leven, wonen en werken in onze stad te verbeteren. Wat dat betreft heeft dit college tot nu niet aan onze verwachtingen kunnen voldoen. In onze termijn bij de bespreking, die geen behandeling was, hebben wij ons commentaar al inhoudelijk gegeven. Wij zeiden toen al niet mee te doen met het hallelujah en het hoezee geroeptoeter.

In het algemeen komt het er op neer dat wij teleurgesteld zijn in de doortastendheid en de resultaten van het college juist op die dossiers waar wij groot belang aan hechten. Naar ons oordeel te weinig, te klein, te laat. Zoals op werkgelegenheid, de positie van bijstandsgerechtigden, clienten medezeggenschap en ondersteuning, privacy, duurzaamheid en mileu, versterking van breedtesport en burgerparticipatie en aandacht voor multiculturaliteit en diversiteit.

Waar is het groen en het rood, waar is de bevlogenheid om het anders en beter te doen en om de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen tegen het afbraakbeleid van deze regering? Voor BBL is dit college vooral bezig om op de door de regering uitgeklede winkel te passen. Een operatie die mooi aangeduid wordt als transitie. Een toverwoord om de kwalijke gevolgen te verdoezelen en dat gebruikt wordt om de resultaten, zonder een kritische toon, toch een positief tintje te geven.

Voor BBL voldoende redenen om deze jaarrekening niet te steunen en om zo een duidelijk signaal te geven, dat wat ons betreft zaken anders en beter moeten.