Laks en star college

Met de opmerking van de VVD dat ‘het Eindhovens college heeft gefaald’ opent de voorpagina van het ED van zaterdag 27 mei 2017. In de eerste zin haalt VVD-er Hans Roozendaal nog eens aan ‘Er wordt niet krachtig genoeg gestuurd’. Tjé, wat een mooie woorden van de partij die het vorige college zelf achter het stuur zat en daar de basis heeft gelegd voor een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen binnen Eindhoven en die door dit college worden uitgewerkt en uitgevoerd. Om even een heel belangrijk voorbeeld te noemen: WIJeindhoven. Het eerste ontwerp is geborenen terwijl de VVD aan de touwtjes trok en ook bij de peuterfase mochten ze mee opvoeden!

Natuurlijk hebben ze wel een punt dat het tijdens dit college verder uit de klauwen is gelopen en dat het meer dan opmerkelijk is dat ze nu pas actie gaan ondernemen om uit te zoeken waar het aan ligt. Terwijl er nog wel een heuse actiepartij in het college zit, de SP. Deze partij hoor je al de hele college periode niet met kritische vragen of verdieping van de collegevoorstellen. Geen enkel SP actie- of kritisch geluid komt er van die SP-kant. Schijnbaar kunnen ze alleen actie in gang zetten als ze niet in het college zitten.

Iets verder in de krant staat een analyse over hetzelfde onderwerp met de kop ‘Tekort valt lakse politiek in Eindhoven te verwijten’. Dat is toch echt een opmerking waar Brede Beweging LinksOm zich niet in herkend. De twee BBL-raadsleden hebben de laatste jaren regelmatig aangedrongen om plannen bij te stellen, heeft een opbouwend kritisch geluid laten horen, kwam met betere ideeën die wel bij de praktijk van alle dag passen. Maar daar werd zelden op ingegaan. Wethouder Depla gaf reacties die bijna op een mantra gingen lijken ‘Ik ben van werk, werk, werk en met mijn plannen en inspanningen krijgen we meer mensen aan het werk’. Met één zin werd zo de inbreng van BBL en de duizenden werkzoekenden in onze stad, onder de tafel geschoven. Passender zou de kop zijn ‘Tekort valt lakse en starre college te verwijten’.

Patrick van der Voort
Ernest Maas
Gemeenteraadsleden Brede Beweging LinksOm