Levenslang leren, overheid zet klein stapje in de goede richting

De Brede beweging Lokaal heeft als speerpunt persoonlijke ontplooiing en levenslang leren. Dit standpunt is geen overbodige luxe. Veranderingen binnen een baan of functie volgen elkaar zeer snel op. Er wordt op alle niveaus, van laag tot hoog opgeleid, veel aanpassingsvermogen van medewerkers verwacht. Denk maar eens aan de automatisering en ook het feit dat we steeds langer moeten doorwerken vraagt nogal wat van ons.

Kortom iedereen moet nadenken en acties inzetten om de eindstreep succesvol te kunnen halen. Op tijd nadenken over een eventuele aanpassing en/of verandering van werk is niet alleen belangrijk voor mensen met zwaar lichamelijk werk. Ook voor een onderwijsassistent is het goed na te denken over haar/zijn arbeidzame leven.

BBL vindt het dan ook een goede zaak dat de centrale overheid heeft bedacht dat iedere werkzame 45 plusser, ongeacht het soort werk dat deze verricht, gratis een ontwikkeladvies kan aanvragen bij een externe loopbaan adviseur. Meer informatie hierover is hier te lezen.

Deze liberale regering is niet altijd scheutig met gratis ondersteuning dus pak deze kans. Dit aanbod is in ieder geval een klein stapje in de goede richting als het gaat over de noodzaak om een leven lang te leren.

Carla Ter Beek