Mantelzorg verdient waardering

Ik weet niet hoe het komt, maar ik kom regelmatig mantelzorgers tegen in mijn directe omgeving. Ik zie wat ze geheel onbaatzuchtig doen voor een ander, vaak al vele jaren, en wat dat betekent voor die ander. Het kan niet anders of je draagt deze mensen een warm hart toe. Als BBL raadslid wil ik me dan ook graag inzetten voor deze groep, zodat mantelzorgers beseffen dat Eindhoven hun werk waardevol vindt en hen waardeert. Verbolgen las ik dan ook de notitie ‘Ombuiging Mantelzorgcompliment’ waarin wethouder Scholten vooral de minima wil waarderen. Waarom wacht de wethouder zo lang om deze onvolledige en slecht uitgewerkte notitie in de raadscommissie te gooien? Herkent ze de mantelzorgers in haar omgeving wel? Want volgens mij begint waarderen met herkennen en erkennen. Juist dit kost helemaal geen geld! Een gemiste kans van dit linkse college.

In de commissie van dinsdag waar de genoemde notitie besproken werd, was gelukkig snel duidelijk dat veel partijen het erover eens waren: wethouder Scholten moet haar huiswerk opnieuw maken. Maar het eerste kwaad is wat mij betreft al geschied. Ik zal uitleggen waarom.

Op 17 maart krijgen ruim 5000 mensen in Eindhoven een brief, waarin staat dat ze vanaf 2015 geen jaarlijks Mantelzorgcompliment (een jaarlijkse blijk van waardering in de vorm van € 200, -) uitbetaald meer krijgen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In deze brief staat verder dat de gemeente voortaan voor een waardering gaat zorgen. Een groot deel van de briefontvangers zal nieuwsgierig worden en gaat op zoek naar het nieuwe waarderingsalternatief van de gemeente Eindhoven. Maar ja, dat is er nog lang niet. Wat het gaat worden wordt pas eind april of nog later besproken in de raad. En de concrete uitwerking komt dus nog veel later. Al deze 5000 mensen en alle andere mantelzorgers die tot nu toe niet in aanmerking kwamen voor een compliment van de SVB, moeten het zelf goed in de gaten gaan houden wat het gaat worden en waar ze zich moeten melden. Alsof mantelzorgers verder toch niks te doen hebben!

Gelukkig worden de ruim 2000 mantelzorgers die ingeschreven staan bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht op de hoogte gehouden. Maar er blijft een grote groep over die zelf alert moet blijven en op zoek moet gaan. Tenminste als ze zich door de gemeente Eindhoven gewaardeerd willen gaan voelen.

Terwijl de overheid steeds minder wil zorgen voor hulpbehoevende burgers, stappen mantelzorgers in het gat dat hierdoor ontstaat. Als samenleving moeten we hen daarvoor uitzonderlijk dankbaar zijn. Zij dragen bij dat onze zorgzame samenleving de kille Haagse-wind kan doorstaan. Jammer dat het college van de gemeente Eindhoven nu niet zelf de regie neemt en de mogelijkheid oppakt om zelf een grote groep mantelzorgers in het zonnetje te zetten met een gepaste waardering.

Het “compliment koesteren” zoals Corrie de Leeuw schreef in haar column, dat moet Eindhoven gaan doen. En of dit nu in de vorm is van het uitbetalen van € 75 zoals in Walcheren of een waardebon van € 50 en extra uurinzet van mantelzorgconsulenten zoals in Den Bosch, het begint met het tijdig indienen van een serieus, gedegen en door mantelzorgers gedragen plan.

Brede Beweging LinksOm (BBL) wil na dit alles geschreven te hebben, graag constructief vooruit kijken. Daarom starten we vanaf vandaag een campagne ‘Mantelzorgwaardering 040, laat het ons weten’. Zodat we tot een top 3 kunnen komen, die BBL voor kan dragen aan de wethouder. Iedereen kan zijn idee mailen naar waardering@bbl040.nl.

Voorlopig staat het idee van Corrie de Leeuw om te gaan ‘fietsen in Friesland’ op 1.

Dit artikel verscheen op 18 maart in de rubriek opinie van het ED.