Meet Up over compassie

Woensdag 12 september was er naar aanleiding van een aflevering van Tegenlicht een Meet Up in het Desginhuis. Ik ben er naar toe geweest. Geïnspireerd door de uitspraken die George Monbiot in die aflevering deed, wilde ik vooral ook luisteren wat anderen hierover te zeggen hebben. Compassie zou een oplossing kunnen zijn. Een oplossing voor wat?

Volgens Monbiot heeft vooral door het neo liberalistische gedachtegoed, het individualisme kans gezien om vaste grond onder de voeten te krijgen. Het heeft ervoor gezorgd dat we van ons zelf en van elkaar zijn vervreemd. Waarde als gemeenschapszin, vriendschap, samenleven en samendoen zijn vervangen door rendement denken. Waarde als wat levert het me op, roem vergaren en rijk worden staan meer centraal. De gevolgen zijn bekend. Eenzaamheid, stress, toename van zelfmoorden, aantasting van de natuur. Nee echt vrolijk wordt je er niet van.

Is het nog te stoppen? Is er een oplossing voor de teloorgang? Wat kan de politiek dan bijdragen?

De aanwezigen zocht het vooral in het organiseren van mooie projecten zoals bijvoorbeeld showerpower (een project waar vrouwelijke vluchtelingen in het kamp op Lesbos veilig kunnen douchen) andere zochten het ook in zichzelf. Het openstaan voor de ander, de ander een helpende hand bieden zonder er iets voor terug te willen.

Ook ‘de politiek’ kan bijdragen leveren door andere keuzes te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is de keuze om €200.000,- weg te halen bij armoedebestrijding en dit geld te investeren in City marketing. Goede City marketing levert rendement op: er komen meer toeristen naar Eindhoven. Of kiest de Eindhovense gemeente raad toch om compassie te tonen met mensen die in armoede moeten leven?

Het bevorderen van gemeenschapszin, vriendschap, samenleven en samendoen. Hoe dan? Niet alleen de politiek moet een antwoord proberen te geven, iedereen kan een bijdrage leveren. Het begint vaak bij jezelf. Niet iedereen hoeft mooie projecten uit te voeren, de kleine dagelijkse dingen zorgen ook voor een prettige gemeenschap. Een vriendelijk woord, wat meer begrip en minder snel oordelen bijvoorbeeld. Mijn moeder had een simpele vuistregel: Wie Goed Doet, Goed Ontmoet. Kijk met zo’n levenshouding bestrijdt je ook het neoliberalisme.

Kijk hier de Tegenlicht uitzending terug.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging LinksOm