Meldpunt ‘Hart voor de Zorg’ hard nodig

Als lid van FNV Lokaal Eindhoven en de Kempen ben ik bij de Kick-off van het meldpunt Hart voor de Zorg geweest. Waarom een meldpunt, wat is er aan de hand?

Dit college (PvdA, GroenLinks, SP en D66) heeft besloten om de WMO anders te organiseren. Dit college vindt het nodig met 4750 mensen die een WMO huishoudelijke zorg toekenning hebben opnieuw een keukentafelgesprek te voeren. Dit om te kijken of de hulp nog passend is (lees kijken of aantal uren terug gedraaid kunnen worden). Dit nieuwe keukentafelgesprek is nodig omdat er een nieuwe werkwijze afgesproken is en omdat dit college kiest om bezuinigen in de huishoudelijk zorg door te voeren. Het college heeft bedacht dat WIJeindhoven toch niet de expertise, die nodig is om te bepalen hoeveel uur iemand nodig heeft, in huis heeft. Door de nieuwe werkwijze wordt de omvang van de zorg bepaald door de zorgaanbieder. Dit mag niet volgens de wet.

En dan komt de aap uit de mouw. De zorgvrager wordt letterlijk het lijdend voorwerp van tegengestelde belangen. Hoe zit dit? De generalist bepaald of iemand huishoudelijke ondersteuning nodig heeft. De zorgaanbieder stelt de hulp vast die u nodig heeft en geeft dit door aan de gemeente. De gemeente geeft dan een nieuwe beschikking af. De zorgaanbieder krijgt van de gemeente hier iedere 4 weken een vast bedrag voor per cliënt, ongeacht het aantal uren. U voelt het al aankomen toch? De zorgaanbieder wil zo min mogelijk uren aan u besteden, want dan houdt hij lekker wat centjes over. Dit gaat dus ten koste van de broodnodige ondersteuning die u als hulpbehoevende nodig heeft.

Wat ook nog eens duidelijk werd, is dat al die medewerkers in de zorg die mensen willen helpen, door deze vorm van financieren onder druk gezet worden. De meeste werken in hun eigen vrije tijd regelmatig een uurtje door omdat ze het niet over hun hart verkrijgen hulpbehoevende mensen in de viezigheid te laten zitten.

Nog een overtreding? Er wordt van de keukentafelgesprekken geen verslag gemaakt terwijl de wet dit wel voorschrijft. Nou vooruit dan nog een laatste overtreding. Omdat er een wezenlijke verandering is van eerder beleid, moet de gemeente opnieuw een aanbesteding doen. Ook dit is niet gebeurd.

Alles overziend dus nogal wat wettelijke overtredingen, met grote gevolgen. Laten we de gemeente hiermee weg komen? BBL heeft al eerder kritische vragen gesteld, maar het is een collegebesluit en de meeste partijen waren het eens met de wethouder.

Ook als het aan de FNV ligt komt de gemeente niet weg met deze aanpassingen. Dit WMO beleid moet anders. Niet vrijwillig? Dan via de rechter. FNV ondersteunt iedereen gratis. Lid of geen lid. Het Meldpunt is tot eind april iedere week geopend en wel op maandagmiddag en donderdagmiddag van 13.30 u tot 16.30 uur in het vakbondshuis aan de Dr. Cuyperslaan 47 te Eindhoven.

Openbaar vervoer: bus lijn 2 stopt voor de deur van het vakbondshuis. Ook telefonisch is het meldpunt bereikbaar onder nummer 06-19931685.

Dus als u een nieuwe beschikking ontvangt en u bent het er niet mee eens, bel of kom langs. Kom wel op tijd, want binnen 6 weken moet bezwaar gemaakt worden. Dit hoeft u niet zelf te doen, dit doet de jurist voor u. Gewoon gratis.

Carla Ter Beek
BBL kieslijst nummer 2 lijst 16