Met BBL de diepte in over: Armoede is een hardnekkige realiteit

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het zesde onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Carla Ter Beek over armoede.

In Nederland en dus ook in Eindhoven is armoede een hardnekkige realiteit. Mede vanwege deze hardnekkigheid is onafgebroken aandacht voor de bestrijding van armoede belangrijk. Iedereen heeft zo een eigen opvatting van wat armoede in Nederland is. BBL staat liever stil bij de gevolgen, want armoede betekent veel, heel veel voor mensen. Iemand omschreef het ooit als volgt.

Armoede is niet leven met een laag inkomen
Of
Geen werk hebben
Of
In een slecht huis wonen
Of
Schulden hebben
Of
Het moeilijk hebben op school
Of
Geen goede gezondheid hebben
Of
Alleen staan met alles

Armoede is alle problemen op een hoop en door elkaar.

Als armoede zo hardnekkig blijkt zul je de gevolgen aan moeten pakken en daar waar mogelijk zoveel mogelijk voorkomen dat mensen in armoede moeten leven. Dit betekent: voldoende geld om van te leven. BBL kijkt uit naar een haalbaarheidsonderzoek of een experiment met een basisinkomen.

Het hebben van werk kan een oplossing zijn, goede informatievoorziening en toegang tot voorzieningen die echt ondersteuning bieden zijn hard nodig. Een schuldhulpverlening die meer gericht is op wat heeft deze persoon nodig, dan op wat kan wel en niet binnen het systeem. Daarnaast wil BBL inzetten op preventie. Voorlichting aan jongeren is essentieel om schulden te voorkomen. Iedere twee jaar een armoedemonitor inzetten om na te gaan of ingezette middelen effect hebben en meten of armoede afneemt. Inzicht en extra hulp is wenselijk voor vluchtelingen die in armoede leven.

Speciale aandacht voor kinderen is nodig. De extra gelden van Mevrouw Jetta Klijnsma dienen als geoormerkt ingezet te worden.

Misschien wel het meest hardnekkige aan leven in armoede is worden uitgesloten van meedoen in de samenleving. Dit is voor een welvarend land als Nederland onacceptabel. Armoedebestrijding is niet alleen een opdracht aan de politiek, het is ook een opdracht aan onze Eindhovense samenleving. Armoede bestrijd je samen!

Carla Ter Beek
Nummer 2 kieslijst Brede Beweging LinksOm