Met BBL de diepte in over: Eindhoven Airport

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het vierde onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Ben Rekers over Eindhoven Airport.

De groei van Eindhoven Airport mag niet worden bepaald door landelijke belangen of groei van Schiphol. Het vliegveld moet dienstbaar zijn aan de ontwikkelingen van de regio. De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en recreƫren mag door de aanwezigheid van het vliegveld niet worden aangetast. De nadelige effecten van geluid, luchtvervuiling en verkeer (horend bij 43.000 vliegbewegingen) op leefbaarheid, gezondheid en klimaat mogen na 2019 niet verder toenemen.

Groei van het aantal vliegbewegingen boven de 43.000 moet verdiend worden door stillere (minder geluid) en schonere (minder uitstoot) vliegtuigen in te zetten of door andere maatregelen om de hinder teug te dringen. De helft van deze winst kan ingezet worden om het aantal vliegbewegingen te laten groeien. De andere helft moet ten goede komen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van het vliegveld. Het door voormalig staatssecretaris Mansveld toegezegde onafhankelijke onderzoek naar hinderbeperking moet door het Rijk worden uitgevoerd en is gericht op bovenstaande milieuwinst.

Geen geplande landingen na 23.00 uur (is nu 24.00 uur), geen geplande starts voor 07.00 uur, in het weekend niet voor 08.00 uur.

Ben Rekers
Nummer 5 kieslijst Brede Beweging LinksOm