Met BBL de diepte in over: het openbaar vervoer

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het achtste onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Ernest Maas over het openbaar vervoer.

Bij het openbaar vervoer is Eindhoven goed op weg om steeds meer gebruik te maken van elektrische bussen en bij het taxivervoer voorrang te geven aan bedrijven die met elektrische auto’s rijden. BBL vindt dit een goede ontwikkeling en zal deze zoveel mogelijk steunen.

Ook gelooft BBL in een goed openbaar vervoer netwerk in de stad en steunt dan ook de plannen rond het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) traject. Het HOV traject verbindt belangrijke voorzieningen in de regio met elkaar en is snel, comfortabel en betrouwbaar. BBL ziet in het HOV vervoer een goed alternatief voor de auto binnen de regio.

Dit mag echter niet ten koste gaan van de zogenaamde onrendabele lijnen. In Eindhoven moet men binnen een redelijke loopafstand van een halte zitten. Behalve bij senioren- of verzorgingscentra. Bij deze moet een halte zo dicht mogelijk bij de ingang van deze centra geplaatst worden.

Ook moet er een goed meetsysteem komen om overvolle bussen op de drukke trajecten te voorkomen. Chauffeurs moeten een volle bus of extra drukke lijn eenvoudig kunnen melden. Hier dient dan door de busmaatschappijen direct op gereageerd te worden en dient er extra materiaal ingezet te worden.

BBL is tegen de inzet van zogenaamde flexbussen. Dit zijn kleine bussen, die ingezet worden als alternatief voor vervallen buslijnen. Men moest dan een rit voor vertrek telefonisch reserveren. Uit een experiment in Stijp is gebleken, dat hier te weinig gebruik van werd gemaakt. Nu is ‘en’ de oude lijn vervallen ‘en’ zijn de flexbussen vervallen en moeten de inwoners uit Strijp ver lopen voor een halte. Mensen die niet zo ver kunnen lopen, moeten nu noodgedwongen gebruik maken van de Witte Raaf of de Taxbus. Een ontwikkeling die BBL afkeurt en die zo snel mogelijk teruggedraaid dient te worden, zodat er weer een normale buslijn door de wijk rijd.

Verder dient het gratis openbaar vervoer voor minima in Eindhoven gehandhaafd te blijven.

Ernest Maas
Lijstduwer kieslijst Brede Beweging LinksOm