Met BBL de diepte in over: Milieu en de luchtkwaliteit

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het vijfde onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Ernest Maas over milieu en luchtkwaliteit.

Eindhoven kampt al jaren met een slechte luchtkwaliteit. Metingen hebben uitgewezen, dat het op verschillende plaatsen in de stad ‘ongezond’ is om te wonen. Deze slechte lucht heeft diverse oorzaken, maar een van de hoofdoorzaken is het wegverkeer in en om Eindhoven en dan met name oudere vervuilende dieselmotoren en de tweetakt bromscooters.

Brede Beweging LinksOm (BBL) heeft hier regelmatig aandacht voor gevraagd en zal dit blijven doen. Allereerst wil BBL een uitbreiding van de huidige milieuzone. Deze geldt nu alleen voor het deel binnen de binnenring en wordt in de helft van deze zone niet gecontroleerd. BBL wil de milieuzone uitbreiden naar heel de stad en per 2025 aanvullen met een verbod op oudere vervuilende diesels. Dit zijn behalve vrachtauto’s dus ook personen- en bestelauto’s die op diesel rijden en voor 1 januari 2001 voor het eerst een kenteken hebben gekregen. Bestuurders moeten dit via een eenvoudige kentekencheck kunnen controleren.

Per 2020 wil BBL een algeheel verbod op tweetakt scooters. Deze dienen vervangen te worden door elektrische scooters.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers in het centrum, kan het vrachtverkeer beperkt worden door het instellen van een stadsdistributie systeem. Hiervoor worden distributiecentra ingericht aan de rand van Eindhoven waar leveranciers hun producten afleveren. Vanaf deze centra worden deze producten met elektrische distributieauto’s verspreid over het centrum.

Om dit alles mogelijk te maken, dienen er op diverse plekken in de stad naast laadpalen voor elektrische auto’s ook voldoende laadpalen voor elektrische scooters en fietsen te komen. Als eerste bij overheidsgebouwen en scholen.

Verder vindt BBL de investeringen in het openbaar groen erg belangrijk. Het groen zijn niet alleen de longen van de stad, maar reinigen de vervuilde lucht ook nog. BBL steunt dan ook de initiatieven rondom stadslandbouw en buurtinitiatieven om minder stenen en meer groen in de wijken te krijgen. Het groen in de stad heeft naast een reinigende functie en recreatieve functie ook een educatieve functie. Een van de belangrijkste gebieden die deze drie combineert zijn de Genneper Parken. BBL vindt dit een uniek gebied dat voor de toekomst behouden dient te worden.

Ernest Maas
Lijstduwer kieslijst Brede Beweging LinksOm