Met BBL de diepte in over: Veiligheid in Eindhoven, meer dan alleen een gevoel

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het derde onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Carla Ter Beek over veiligheid.

Tegenover veiligheid staat een gevoel van onveiligheid en dat is nu juist erg persoonlijk. De een loopt midden in de nacht alleen door de straat en de ander gaat in de winter na 17.00 uur de deur niet meer uit. Je kunt veiligheid vanuit verschillende invalshoeken bekijken en beoordelen. Een moeder die haar kind alleen naar school wil laten fietsen, ziet vooral het drukke autoverkeer, mensen die te hard rijden en geen voorrang verlenen. Een automobilist ziet vooral fietsers zonder licht die door een rood stoplicht rijden. Buiten bovenstaande aspecten kent Eindhoven natuurlijk ook vormen van zware criminaliteit. Op het gebied van drugs en daaruit voortkomende criminaliteit heeft Eindhoven in samenwerking met andere Brabantse gemeenten nog heel wat werk te verzetten.

Het is hopelijk duidelijk dat veiligheid een veel omvattend onderwerp is en vooral ook ingebed in landelijke wetgeving. Dat neemt niet weg dat BBL op gemeentelijk niveau wil meedenken en bijdragen wil leveren aan een veiliger Eindhoven. Eind 2017 zal het Raadsvoorstel Beleidskader Veiligheid 2018 – 2021 besproken worden. In het rapport staat een goed voorstel beschreven: Aan het college van burgemeester en wethouders opdracht geven om, op basis van het beleidskader Veiligheid 2018 -2021, te komen tot jaarlijkse uitvoeringsplannen, in afstemming met bewoners(organisaties), ondernemers(organisaties), instellingen en (keten)partners. Met name de betrokkenheid van bewoners en instellingen vind BBL van belang. Als het nodig is zal BBL zeker met voorstellen komen waarin de betrokkenheid van inwoners ingebed wordt en/of blijft bij de besluitvorming van veiligheidsvraagstukken op wijkniveau.

Tot slot, Veiligheid heeft ook te maken met vertrouwen hebben in de ander. Soms moet je zaken overlaten aan een ander, aan politie, aan de burgemeester aan andere professionals. Met een kritische blik stelt BBL vertrouwen boven wantrouwen en wil graag samenwerken zodat Eindhoven een fijne, veilige stad is om in te leven.

Carla Ter Beek
Nummer 2 kieslijst Brede Beweging LinksOm