Met BBL de diepte in over: Vrouwenemancipatie nog steeds nodig

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het zevende onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Patrick van der Voort over vrouwenemancipatie.

Ieder jaar staan we op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, stil bij de positie van de vrouw Sommigen beweren dat gelijkheid tussen man en vrouw al jaren bestaat. Dus waarom zouden we dan een dag speciaal voor de rechten van vrouwen nodig hebben betogen deze mensen.

Het tegendeel is waar, vindt Brede Beweging LinksOm. Kijk bijvoorbeeld naar geweld tegen vrouwen. Eén op de vijf vrouwen (45 %) krijgt vanaf haar 15e levensjaar te maken met seksueel geweld. Negen van de tien keer is de dader een man.

We zijn er nog altijd van overtuigd dat ons land heel tolerant is en dat alles en iedereen gelijk is. Maar de cijfers vertellen juist een heel ander verhaal. Zo laat de beweging #MeToo zien dat seksisme en seksueel geweld nog steeds aangepakt dient te worden. Op het vlak van werk blijkt uit de cijfers van 2016 (emancipatiemonitor CBS en SCP) dat vrouwen in Nederland nog altijd minder verdienen dan mannen. In het bedrijfsleven verdienen vrouwen bijna 20 procent minder, bij de overheid is het uurloon bijna tien procent lager. In veel gevallen zijn die loonverschillen nergens op gebaseerd. Voor een deel komen de verschillen voort uit hoe jongens en meisjes opgevoed worden. Meisjes krijgen mee dat zij niet dominant horen te zijn. Als je voor jezelf opkomt en durft te onderhandelen, word je als een ‘bitch’ gezien. Dat horen vrouwen niet te doen.

En dan zijn er nog de eeuwenoude opvattingen over de taakverdeling tussen man en vrouw. Waarbij de vrouw zorgt voor het huishouden en de kinderen en de man werkt om het gezin te kunnen onderhouden. Deze ouderwetse opvattingen over rolverdeling bestaan nog steeds, zelfs bij jongeren.

BBL wil in onze stad, vrouwenemancipatie weer op de gemeentelijke agenda zetten. In de gemeenteraad willen wij opkomen voor:

  1. Educatieve programma’s op scholen over rollenpatronen en tegen seksueel geweld.
  2. Veiligheidsbeleid op seksueel geweld in het uitgaansleven en op straat verscherpen. Instellen van een speciaal meldpunt tegen seksueel geweld.
  3. Stimuleren en ondersteunen van initiatieven van burgers en organisaties die seksueel geweld en het doorbreken van rollenpatronen bespreekbaar maken of aanpakken.
  4. Ondersteunen van initiatieven en bewegingen die opkomen voor de positie en rechten van vrouwen.
  5. Bespreekbaar maken van het bestaan van ‘glazen plafonds’, in het bedrijfsleven en bij onderwijsinstellingen. En het stimuleren van maatregelen die het vrouwen beter mogelijk moeten maken hoge posities te bekleden. Doel is het doorbreken van het oude mannen netwerk waarbij mannen elkaar de baantjes toeschuiven.
  6. Kritisch kijken naar de gemeentelijke organisatie en naar de man-vrouw verdeling op alle niveaus en in alle werksoorten en naar grensoverschrijdend gedrag. Indien nodig maatregelen nemen, zowel actief als preventief.

Patrick van der Voort
Lijsttrekker kieslijst Brede Beweging LinksOm