Met BBL de diepte in over: zorgen over de zorg in Eindhoven

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het negende onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Carla Ter Beek over zorgen over de zorg.

Wat is er veel verandert sinds mijn eerste stappen in de zorg. Helaas niet altijd ten goede. Een van de grote vraagtekens wil ik zetten bij WIJeindhoven.

Het gevoel van de WIJ in Wijeindhoven staat onder druk. De huidige GroenLinks wethouder heeft samen met haar coalitiepartners PVDA, D66 en SP (en voorheen de VVD) een discutabele koers ingezet met het oprichten en verder ontwikkelen van WIJeindhoven. Gelukkig wordt nu hardop de vraag gesteld of WIJeindhoven wel de juiste beslissing was. Ook de gemeenteraad zou de hand in eigen boezem moeten steken volgens de coalitie partijen. Dat klopt, ware het niet dat de voorlichting en cijfers over WIJeindhoven soms te laat en niet altijd correct waren. Ook door de geruststellende woorden van de vorige GroenLinks wethouder, Lenie Scholten, werd de raad toch een beetje op het verkeerde been gezet.

Al vier jaar lang hoor ik hetzelfde: “geef ons de ruimte, geef ons de rust, het komt goed, heb vertrouwen” Ook uitspraken als: “We leren iedere dag, onze generalisten worden bijgeschoold, getraind, kennis en vaardigheden worden bijgebracht”. Persoonlijk ben ik bovenstaande een beetje zat. Wanneer gaat er nu eens echt goed gewerkt worden? Wanneer gaan inwoners nu echt iets merken van dat beloofde maatwerk?

Nu zitten we om verschillende redenen met de gevolgen van foute of wat milder gezegd, onverstandige beslissingen. We komen veel geld te kort. Het inrichten van een nieuwe organisatie heeft veel tijd, energie en geld gekost en nog steeds loopt het niet goed bij WIJeindhoven. Er wordt gezegd dat een nieuwe inkoopstrategie moet helpen de kosten te drukken. Betere afspraken met zorgverleners etc. etc. etc. Allemaal weer toezeggingen waarvan het te onduidelijk is of het iets oplevert.

BBL is er niet gerust op. Als een van de eerste hebben we de term zorgplicht door de gemeente gebruikt in combinatie met het coalitievoorstel om een budgetplafond vast te stellen. Het is voor BBL heel makkelijk om te vinden dat iedereen recht heeft op zorg. Dit is gewoon wettelijk zo geregeld en is dus absoluut niet bedacht door BBL of andere partijen. Wel blijft het belangrijk om ook de aanstaande coalitie op deze zorgplicht te wijzen.

BBL is fel tegen budgetplafonds. Dit gaat wachttijden veroorzaken. Het is misschien niet zo erg om iets langer te moeten wachten op een schoon huis. Het is een ander verhaal als je als mantelzorger moet wachten op dagbesteding voor je dementerende partner. Dat jeugdzorg aan kinderen niet op tijd geleverd kan worden is toch echt niet bespreekbaar en vindt iedereen toch onwenselijk?!

Nee, makkelijk wordt het niet de komende vier jaar. Iedereen begrijpt dat als je te veel uitgeeft er een dag kom dat je minder uit moet geven om dat te kunnen doen wat je wilt doen, en te kunnen doen wat nodig is. BBL wil goede zorg voor iedereen. Dat kan door bijvoorbeeld minder geld uit te geven aan andere zaken of door plannen uit te stellen. In de gemeenteraad gaat het over het stellen van prioriteiten.

BBL wil geen loze beloftes doen, wel gaat onze prioriteit naar:

  1. Goede ondersteuning aan mantelzorgers.
  2. Geen onaanvaardbare wachttijden.
  3. Zorg moet betaalbaar blijven voor Eindhovense inwoners (een tegemoetkoming eigen risico vanuit gemeente aan die inwoners die een laag inkomen hebben).
  4. Daar waar nodig extra aandacht, zorg en geld naar specifieke doelgroepen bijvoorbeeld senioren en jeugdzorg.
  5. Een reële begroting (aantal senioren nemen toe, vraag naar jeugdzorg stijgt, financiële ondersteuning aan mantelzorgers is wenselijk).

Carla Ter Beek
Nummer 2 kieslijst Brede Beweging LinksOm