Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering verruimd

Wie een WW-uitkering ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Dan kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Daardoor kunnen zij straks bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen. Dat schrijft minister Koolmees in schriftelijke antwoorden op de begroting SZW voor het jaar 2019.

Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen en om sociale contacten te onderhouden. Dat kan helpen om snel weer betaald werk vinden. Bovendien is vrijwilligerswerk van groot belang voor onze samenleving. Aldus minister Koolmees.

Nu kunnen mensen (deels) gekort worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties zonder ANBI-of SBBI-status. Zelfs als die organisaties geen commerciële doeleinden hebben. Dat gaat straks veranderen, waardoor bijvoorbeeld ook lokale buurtinitiatieven en vakbonden in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk met behoud van WW.

UWV blijft controleren of het vrijwilligerswerk geen betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt. Het vrijwilligerswerk mag niet eerder zijn verricht door betaalde krachten, er mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie voor zijn geweest en er mag geen te hoge vergoeding tegenover staan.

Voor mensen die al vrijwilligerswerk deden voordat ze in de WW terecht kwamen, is dit goed nieuws. Voorheen moesten mensen hun vrijwilligerswerk opzeggen omdat wet- en regelgeving dit verbood. Soms leidde dit tot echt heel verdrietige situaties.

Toch zou het goed zijn om zo nu en dan toch weer een discussie/dialoog te voeren over wat vrijwilligerswerk nu eigenlijk is. Waar liggen de grenzen? Verdringing door vrijwilligers zou een leuk thema kunnen zijn. Zeker gezien de behoefte van de gemeente Eindhoven om te bezuinigen. Ook het feit dat veel stichtingen en verenigingen minder of geen subsidie meer ontvangen zal de discussie misschien wel verlevendigen.

Binnenkort (4 december) zal minister Koolmees e.e.a publiceren in de Staatscourant. Het UWV blijft toetsen of vrijwilligerswerk leidt tot verdringing. Ga de rapportage hierover eens opzoeken. Lijkt me wel goed, zodat we dan beter voorbereid met elkaar in dialoog/discussie gaan.

Drie dagen geleden is de nieuwe handreiking voor gemeenten “Verdringing voorkomen bij het bevorderen van arbeidsparticipatie” gepubliceerd, dus ook dat zal misschien wel de nodige stof doen opwaaien. Daar waar het bij een WW uitkering vaak gaat over echt vrijwilligerswerk, heeft het vrijwilligerswerk doen met een bijstandsuitkering soms een negatieve lading. Dit omdat er sprake kan zijn van verplicht vrijwilligerswerk doen. Iets waar BBL hartgrondig tegen is.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging LinksOm