Na de verkiezingen: Brede Beweging LinksOm, herpakken en doorgaan

Bijna 1.600 Eindhovenaren steunden de visie en actie van BBL voor een nieuwe politiek van verandering, van onderop. Dit aantal was niet voldoende voor een directe zetel, maar wij zijn blij met deze steun. Het betekent wel dat na 4 jaar raadswerk, BBL afscheid heeft moeten nemen als volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad van Eindhoven. De politiek van onderop mist daardoor een platform om hun stem te laten horen. Daarvoor dienden we 1844 stemmen te halen. Voor de restzetel kwamen we net 1 stem tekort en ons verzoek voor een hertelling werd weggestemd door de rechtse partijen samen met de SP.

Met het raadswerk heeft BBL vorm, inhoud en een stem gegeven aan burgers en hun initiatieven die niet of te weinig gehoord werden in het Stadhuis. Of die vermalen dreigden te worden door bestuurlijke ambities of ambtelijke bureaucratie. Wij maakten ons sterk voor bezwaren en initiatieven van bewoners, als uiting van hoe Eindhovenaren zeggenschap en sturing wilden over veranderingen in hun woon- of leefomgeving. Tegelijkertijd werkten wij aan de opbouw van een beweging, als uiting van lokale zelforganisatie en om verandering van onderop te ondersteunen en te versterken. Onze visie voor verandering is geen blauwdruk of wijsheid uit een boek of religie. Wij baseren ons op 5 kernwaarden die het mogelijk maken om dynamisch in te spelen op maatschappelijke vraagstukken en ons tegelijkertijd houvast geven. Vanuit deze kernwaarden hebben BBL-leden vrijheid van denken en handelen en ontstaat een dynamisch proces om te komen tot de beste antwoorden en oplossingen.

BBL is er van overtuigd dat oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken ten eerste en vooral lokaal en decentraal gevonden dienen te worden. Veranderingen om te komen tot een ware inclusieve samenleving, kunnen alleen bereikt worden door te breken met oude structuren en opvattingen. Daarvoor dienen nieuwe inzichten en ontwikkelingen te komen van onderop en gedragen te worden door zelforganisatie en zorg voor elkaar.

In ons raadswerk en daarna in onze verkiezingscampagne hebben wij bovenstaande politieke praktijk en visie uitgedragen. Circa 1.585 Eindhovenaren steunden ons en stemden op BBL. Dit is een mooie start van een nieuwe politiek van onderop waar wij als BBL deel van uitmaken en die we verder mee uit willen helpen bouwen. Onze leden hebben hiervoor gekozen en de komende tijd willen we idee├źn en acties uitwerken om aan de slag te gaan.

We willen initiatieven nemen om in contact te komen met de mensen die ons steunen. Bijvoorbeeld met buurt- of huiskamerbijeenkomsten. We willen graag van gedachten wisselen hoe we de beweging van onderop verder kunnen laten groeien. Een idee is ook om de raadsdiscussies te blijven volgen op onderwerpen zoals zorg en welzijn, milieu, werk, cultuur en bewonersinitiatieven.

Om de beweging te laten groeien kunnen we alle hulp gebruiken. Interesse om mee te doen? Stuur een mail naar info@bbl040.nl, dan nemen we contact met je op.

Patrick van der Voort
Voorzitter BBL