Na herinrichting Hoogstraat dierenarts moeilijk bereikbaar voor spoedgevallen

Eind dit jaar wordt er gestart met de herinrichting van de Hoogstraat. De Hoogstraat binnen de Ring wordt ingericht als 30 kilometerzone. De weg krijgt aan weerszijden een fietsstrook in rood asfalt en een middenstrook voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen.

Met de herinrichting van de Hoogstraat binnen de Ring wil de gemeente meer ruimte bieden aan voetgangers en fietsers. De herinrichting maakt deel uit van het programma ‘Eindhoven op Weg’, waarbij de gemeente werkt aan een aantrekkelijk, goed bereikbaar en schoon stadscentrum. Een plan dat BBL van harte steunt.

Begin maart werden de plannen door de gemeente gepresenteerd aan de bewoners en de ondernemers. Het viel de eigenaresse van de dierenartsenpraktijk direct op dat er geen parkeerstrook meer was voor de praktijk. Hierdoor wordt de praktijk moeilijk bereikbaar voor de Dierenambulance en dierenbezitters met spoedgevallen.

Brede Beweging LinksOm heeft hierover door middel van een rondvraag (pdf) vragen aan de wethouder gesteld.

In haar reactie gaf wethouder Visscher (SP) aan, dat ook zij vindt dat een dierenartsenpraktijk goed bereikbaar moet zijn voor spoedgevallen. Zij vindt dat er voldoende openbare parkeerplaatsen in de buurt zijn voor ‘niet’ spoedgevallen en voor spoedgevallen mag men altijd stilstaan op de rijbaan. De weg is volgens haar verder niet in te richten op ‘alle’ individuele wensen.

Ook merkte zij op, dat na aanleiding van de inloopavond het plan nog wel is wel aangepast. Aan de straatzijde van de dierenartsenpraktijk, vlakbij de praktijk, is op de enige plek waar ruimte mogelijk was een parkeerplek gerealiseerd door fietsklemmen weg te laten. Dat deze plek voor een winkel ligt en naar verwachting vaak bezet zal zijn, meldde zij niet.

Op de vraag van BBL om van deze parkeerplek een laad- en loszone te maken, waar dan ook de dierenambulance en mensen met spoedgevallen gebruik van kunnen maken, antwoordde de wethouder dat zij daarvan de gevolgen niet kan overzien. Men wil niet een plek realiseren die dan verder bijna nooit gebruikt. Zij wil hier nog wel verder naar kijken wat precies de gevolgen van zo’n laad- en loszone zijn, maar enthousiast klonk haar antwoord niet.

Voor de Dierenambulance en dierenbezitters met spoedgevallen zit er straks dus niets anders op, dan op de weg te parkeren. Als hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan, dan trekt BBL opnieuw bij de wethouder aan de bel.

Lees hier (pdf) de rondvraag.