Nieuw zwembad de Tongelreep

Dinsdagavond 12 december 2017 werd in de meningsvormende vergadering het Raadsvoorstel Omvorming zwembad de Tongelreep (pdf) behandeld. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, zoals deze door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen.

Ook Brede Beweging LinksOm wil de stad een nieuw zwembad geven. Wij hebben het met de gebruikers afgesproken, die ook stevig zijn betrokken en hebben bijgedragen aan het voorstel zoals dat nu aan de raad wordt gepresenteerd. Wij hebben wel grote moeite met een investering van 19 miljoen gezien de verwachte grote tekorten op de stadsbegrotingen van de komende jaren. In die zin vragen wij ons serieus af of een dergelijke grote investering wel verstandig is.

Hoe zorgen we ervoor dat ouders en kinderen hier kunnen zwemmen, dat onze stad aantrekkelijk blijft voor onze inwoners en dat zij naast de nota’s die zij krijgen van de regering ook niet nog eens een extra rekening van hun eigen stadsbestuur ontvangen. In de vorm van een steeds duurder wordend entreekaartje, verhoging van allerlei stadsbelastingen of vermindering van hulp en zorg. Als dit allemaal financieel haalbaar is heeft BBL geen bezwaar. Maar wij zijn bezorgd dat deze grote investering ten koste gaat van uitgaven voor de nodige hulp, zorg en ondersteuning. Als het mogelijk was zouden we voorstander zijn van uitstel. De informatie van de wethouder van de kosten van uitstel t.o.v nu uitvoeren stelt ons ten dele gerust.

Tot slot. Wij zijn zeker geen voorstander van het plan van de KNZB en haar partners. Te duur, door veelheid aan techniek storingsgevoelig, ongebruiksvriendelijk en niets extra’s toevoegend aan mogelijkheden voor breedtesport.

Dit plan zou bij benadering, € 1,5 miljoen meer gaan kosten. Extra nadeel zou zijn, dat het 30 minuten kost om de keerwanden, beweegbare bodem, leeg pompen van water etc. om te kunnen schakelen. Verenigingen zouden dan ook nog eens 1 jaar zonder reactiveringsbad moeten stellen. Dit was zo niet afgesproken met de verenigingen! Het nieuwe zwembad moet voor alle Eindhovenaren zijn en betaalbaar en niet alleen voor een kleine speciale groep. Alle andere zwemverenigingen zijn het niet eens met de zienswijze van de KNZB en PSV-zwemmen. Wellicht dat het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion mogelijkheden biedt voor de plannen van de KNZB zoals dhr van der Meulen ook al suggereerde in zijn brief.

Alhoewel wij worstelen met de miljoenen investering gaat BBL wel voor het voorliggende plan.