Nog meer geld voor Expat voorzieningen

In het kader van de verdeling van de Regiodeal lees ik toch weer een aanvraag om de dienstverlening te versterken voor partners/kinderen van Expats.

In een raadsinformatiefbrief staat: ‘Projecten 2018 De eerste tranche Rijksmiddelen voor 2018 bevat in totaal 39,9 miljoen euro. Zoals u kunt lezen in de brief (pdf) van Regiofonds Brainport BV, zijn in 2018 12 projectaanvragen ingediend. In de tabel geven we de projecten weer waar de gemeente Eindhoven (in meer of mindere mate) bij betrokken is’.

Holland Expat Center

Aanvraag betreft impuls voor vergroten bereik MKB en versterken dienstverlening voor ‘spouses’ (partners/kinderen) van expats.

Het Holland Expat Center is onderdeel van de gemeente. Gemeente is co-financier binnen bestaande middelen.

Hoeveel geld wordt er uitgetrokken om de dienstverlening aan Eindhovense kinderen in Armoede te versterken??

Exptas zijn echt welkom in Eindhoven. De vraag die blijft staan is waarom er geld van de gemeente naar het Holland Expat Center toe moet? Enerzijds hebben ze al behoorlijk wat belastingvoordeel en bovendien hebben de meeste expats een riant salaris.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging LinksOm