Onze excuses aan buurgemeenten

De meerderheid in de Eindhovense raad die vliegveld geen haarbreed in de weg legt, was minimaal

Vijf raadsfracties vinden dat de groei van het vliegveld wel geremd mag worden om overlast tegen te gaan.

Afgelopen dinsdag discussieerde de gemeenteraad van Eindhoven over het Eindhovense standpunt inzake Eindhoven Airport (EA). De kop in de krant was de volgende dag: ‘Ruim baan voor Eindhoven Airport’. De meerderheid die het vliegveld geen haarbreed in de weg legt en de economische aspecten ver boven het welzijn van de omwonenden laat prevaleren, was minimaal. Net iets minder dan de helft van de raadsleden pleitte voor een luchthaven die groeit maar ook rekening houdt met omwonenden, niet alleen die van Eindhoven, maar juist ook die van de buurgemeentes. Deze raadsleden zijn dan ook niet blij met de indruk die is gewekt dat Eindhoven zich van de regio niets aantrekt.

Waar gaat het om in deze discussie? Enerzijds is de wens om EA te laten groeien. Dat is immers goed voor de economie. Iedere miljoen passagiers levert tenslotte 400 banen op. Maar in hoeverre stellen we voorwaarden aan die groei? Voorwaarden die rekening houden met de leefbaarheid voor de omwonenden, zeker die in de buurgemeenten. Een onlangs uitgevoerd GGD-onderzoek toont aan dat de huidige groei evenredige stijging van overlast veroorzaakt.

Wat willen wij?

1. geen verdere uitbreiding van vluchten na elven ’s avonds; 2. geen vluchten voor 8.00 uur in het weekeinde; 3. de groei naar 43.000 vluchten niet al in 2020 realiseren, maar luchtvaartmaatschappijen meer tijd gunnen om toe te werken naar een stillere vloot.

Ja, we willen groei, maar wel een waarbij people, planet en profit in balans zijn. Naar ons idee hebben de Eindhovense gemeenteraadsfracties van het CDA, VVD, LPF, LE, OAE en D66 te weinig oog voor de lasten die omwonenden ondervinden. Een raadslid durfde zelfs te beweren dat ‘je van kerkklokken ook last hebt’. Kortom: omwonenden moeten niet zo moeilijk doen.

Er is in hun ogen geen sprake van toename van overlast. Dat je in het weekeinde al om 7.00 gewekt gaat worden door de eerste vliegtuigen telt daarbij niet, blijkbaar. Dat er een forse toename van vluchten tussen 23.00 en 24.00 uur zal komen, mag ook geen overlast heten. Daarnaast houden ze vast aan het huidige groeitempo terwijl men weet dat het een utopie is te denken dat voor 2020 alle vliegtuigen stil zijn. Kortom: zij accepteren dat de overlast voor de omwonenden de komende jaren recht evenredig toeneemt met de groei.

Het belangrijkste argument hierbij is telkens dat de ‘businesscase’ anders niet rond is te maken voor Eindhoven Airport. Daarbij wordt met name gevreesd voor het vertrek van de zogenaamde homebase carriers (HBC) Transavia en Ryanair, die hier met een aantal vliegtuigen overnachten.

We zijn gevoelig voor de waarde van werkgelegenheid en de relatie die hierbij wordt gelegd naar HBC. Maar wij denken dat het risico niet zo groot is als EA ons wil doen geloven.

We geven u drie argumenten:

1. Bij drie landingslots na elven (die ze nu al hebben en waar wij niet aan willen tornen) houden de HBC nog zeker ruim 700 vliegbewegingen over om vol te vliegen. Nu maakt men slechts gebruik van 350 vluchten incl. vertraagde vluchten.

2. Zonder de weekend-openstelling is onze luchthaven gegroeid tot wat deze nu is: van 700.000 passagiers in 2004 naar 2,8 miljoen in 2012 en tot heden bijna 4 miljoen passagiers. Sinds 2012 hebben we pas HBC, ook toen was er nog geen weekeinde-openstelling.

3. Deze week maakte AE bekend dat de groei in het eerste kwartaal is toegenomen met 20 procent, veel meer dan de gemiddelde groei van 4,3 procent van luchthavens in Nederland.

Vandaag vindt het zogenaamde Alderstafel- overleg plaats. Een overleg tussen Eindhoven Airport, gemeenten, Rijk en belangengroepen, zoals Belangen Omwonenden (BOW). Getracht wordt te komen tot een gedragen voorstel, waardoor de luchthaven onder voorwaarden verder kan groeien. Een voorstel in het belang van de economie van de regio en de leefbaarheid voor de omwonenden.

We doen alsnog een oproep aan onze wethouder om vandaag met de buurtgemeentes samen op te trekken waarbij de inzet is: een luchthaven die beheerst doorgroeit en rekening houdt met de omwonenden, met name die van de buurgemeentes. Het is tenslotte cruciaal dat een belangrijke economische drager als het vliegveld in deze regio op draagvlak van de inwoners kan blijven rekenen.

Mieke Verhees, fractievoorzitter PvdA Eindhoven,
mede namens de fracties van GroenLinks, SP, ChristenUnie en BBL

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het ED van 3 juli 2015