Openbare Vergadering georganiseerd door Stichting Ruimte voor huurders en andere belangstellenden

Op donderdag 6 september 2018 werd aan de Deken van Somerenstraat een vergadering georganiseerd door Stichting Ruimte voor huurders die voor hun ruimte van de gemeente afhankelijk zijn. Aanwezigen waren onder andere het bestuur van de Stichting, een advocaat, een 60 tot 70-tal huurders en een ambtenaar van de gemeente.

De gemeente wil de samenwerking met de Stichting, die zij nota bene zelf in het leven had geroepen een kleine tien jaar geleden, verbreken. Zij heeft het over doen komen op de buitenwereld, alsof de Stichting vanwege financiële schulden werd afgestoten. Echter, de Stichting had geen geld tekort om de rekeningen te betalen, maar gaf aan dat de gemeente tekort schoot in het faciliteren -door onder andere het gebrek aan een gedegen Atelierbeleid- en dat zij daarom rekeningen niet had betaald.

‘Quid pro Quo.’

Stichting Ruimte dringt al jaren aan op het realiseren van een dergelijk beleid en hebben ook de expertise/praktijkervaring in huis om daar samen met de gemeente in te slagen. Zij hebben zo’n 10% procent van de leegstaande panden van de gemeente in beheer waarmee zij hun clientèle, -de creatieve sector-, mogen faciliteren. Deze sector wordt, als het ware, ingezet om het leegstands-probleem in Eindhoven op te lossen. En dat zou geen probleem zijn, ware het niet dat ze ook net zo makkelijk weer moeten verkassen op het moment dat de gemeente andere plannen heeft met een locatie.

Voor iedere sector geldt hetzelfde, wanneer je jezelf als ondernemer succesvol wilt manifesteren, is continuïteit een belangrijke factor. Dat creëer je, onder andere, door in permanente locaties te voorzien. En daarin wilde de Stichting wel faciliteren naar de creatieveling toe, maar het stadsbestuur deed daar van hoger hand te weinig mee.

Tijdens het laatste overleg dat de Stichting met de gemeente had gehad en van zins was geweest om de openstaande rekening te betalen, heeft de gemeente de samenwerking opgezegd. Zij is in zee gegaan met de commerciële vastgoedbeheerder VPS, want die voldoet aan de vijf criteria die de ambtenarij i.s.m. het stadsbestuur heeft bedacht. Gaandeweg zou er dan wel een Atelierbeleid komen.

De belanghebbenden worden daarmee volledig gepasseerd en zien de toekomst somber in. Toen de vraag kwam, vanuit één der huurders, of dat de Stichting gewoon een doorstart kon krijgen als ze het openstaande bedrag zou betalen, werd daarop ontkennend geantwoord door de aanwezige ambtenaar. De reden waarop dus eerder gezinspeeld werd, de achterstallige betaling, werd daarmee –door de ambtenarij zelf- ontkracht.

Het laatste woord hierover is nog niet gesproken en we zijn zeer benieuwd naar wat de rechter van dit alles vindt.

M. Weismann