Opmaat naar agenda Sociaal Domein

Dinsdagavond 4 april 2017 werd tijdens de meningsvormende vergadering de commissienotitie ‘Opmaat naar agenda Sociaal Domein’ (pdf) met de gekoppelde bijlage ‘Samenvatting opgehaalde input’ (pdf) door de gemeenteraad behandelt. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm.

Aan de commissie wordt gevraagd input te geven over de geleverde samenvatting. Een samenvatting die wij alleen kunnen omschrijven als ‘vreemd’ en die niet duidelijk maakt waar men naar toe wil. Er wordt in de samenvatting een mist gecreëerd met taalgebruik en formuleringen die duidelijk niet van bewoners af komen. BBL ziet graag in het vervolg een helder en begrijpelijk verhaal. Je kan immers niet praten over de toekomst zonder ‘duidelijk’ te weten hoe WIJeindhoven er nu voor staat.

De visie van WIJeindhoven staat nog steeds als een huis. Dit wordt aangedragen als belangrijkste constatering bovenaan de samenvatting. Het verheugd BBL dat de visie in ieder geval in orde is, maar een visie kan je niet beoordelen. Op een visie maak je een plan van aanpak. wij hadden graag gezien dat de hulp en ondersteuning aan de inwoners van Eindhoven als eerste werd genoemd.

Aan BBL wordt gevraagd aan te geven waar, in de veelheid der onderwerpen die in de inventarisatie is opgehaald en gezien de financiële kaders de focus moet liggen. Hier ligt voor BBL de focus overduidelijk op de kennis en vaardigheden van de generalist. Nu zijn er generalisten aan het werk met totaal geen ervaring binnen welzijnswerk en krijgen wij signalen van generalisten die moeite hebben met het maken van contact. Een eerste vereiste lijkt ons.

De gemeenteraad is steeds verder buiten het proces komen te staan. BBL ziet graag in de toekomst een nauwe samenwerking met de nieuwe cliëntenraad Sociaal Domein. Als de cliëntenraad straks met werkgroepen aan de gang gaat, kunnen raadsleden eventueel deelnemen aan deze werkgroepen. Zo kan de raad direct betrokken worden bij de formulering van de beleidspunten en de uitvoering daarvan.

BBL is er nog steeds van overtuigd, dat een coöperatieve vorm, waarin de cliënten meer zeggenschap hebben, beter aan zou sluiten dan de huidige Stichting.

Verantwoordelijk wethouder Richters vroeg bij het beantwoorden van de vragen, dat zij de nieuwe Cliëntenraad Sociaal Domein wil betrekken bij de ontwikkeling van het raadsvoorstel over dit onderwerp. Zij vroeg daarom uitstel tot na het zomerreces. BBL heeft hier uiteraard begrip voor en steunt haar in dit verzoek.