Paal en perk aan vergoedingen bestuurders

Steeds meer komen te hoge gegunde salarissen en vergoedingen aan bestuurders en directieleden van publieke instellingen in de openbaarheid en onder kritiek. Het maximumsalaris bij publieke instellingen is gekoppeld aan het jaarsalaris van een minister. Dat is €178.000,-.

Verschillende gemeenten hebben eerder instellingen gekort op hun subsidies als ze dit maximum overschreden. Bijvoorbeeld de gemeente Den Haag die nu weer subsidies terug vordert van 25 publieke instellingen, vooral in de zorg en de huisvesting. Den Haag wil dat de organisaties het bedrag dat de top te veel verdiende, teruggeven aan de gemeente. Het gaat in deze stad om een totaalbedrag van €405.000,-.

Hierover heeft de Brede Beweging LinksOm raadsvragen gesteld. BBL wil onder andere weten of het college zicht heeft op de hoogte van de vergoedingen of salarissen van bestuurders van publieke organisaties in Eindhoven. Welke publieke organisaties hun bestuurder meer dan het maximale van €178.000,- per jaar betalen. En of hier ook organisaties bij zijn die subsidie van de gemeente ontvangen.

Ook vraagt BBL of het college bereid is, om in navolging van de gemeente Den Haag, van subsidie ontvangende publieke organisaties de bedragen die de top te veel verdiende, terug te vorderen.

De ingediende raadsvragen kunt u hier (pdf) lezen.