Pact voor een Zwerfafvalvrij Nederland

Patatbakjes, snoepwikkels, plastic flesjes, potjes van kauwgom, folie van sigarettenpakjes, balpennen, aanstekers, speelgoed, kapotte voetballen,… er belandt nog te veel plastic zwerfafval op straat en in de natuur. Maar liefst 44 procent van de totale hoeveelheid zwerfafval bestaat uit kunststof. Uit onderzoek blijkt gelukkig dat we dit tot een minimum kunnen terugdringen, met een gezamenlijke, landelijke aanpak. Als verpakkend bedrijfsleven tekenen we daar graag voor.

Zwerfafval vraagt om een brede aanpak

Zwerfafval komt in heel verschillende vormen voor. Maar de discussie beperkt zich te vaak tot statiegeld op kleine drankverpakkingen. Hoewel hier goede bedoelingen achter zitten, is dit geen effectieve oplossing voor àl het zwerfafval. Statiegeld pakt alleen kleine PET-flesjes aan en deze maken in aantallen nog geen 3 procent van het zwerfafval uit.*

Het is daarnaast een dure maatregel: volgens schattingen kunnen de kosten oplopen tot meer dan 110 miljoen euro per jaar. Voor winkeliers en ondernemers is het bovendien sterk belastend.

*Bron: Rijkswaterstaat, Landelijke Zwerfafvalmonitor 2015/2016

Wat werkt dan wél?

Als bedrijfsleven hebben we zelf een plan tegen zwerfafval ontwikkeld: het Pact voor een Zwerfafvalvrij Nederland. Dit plan pakt ál het zwerfafval aan en zal volgens berekeningen tot een halvering van de totale hoeveelheid leiden. En zelfs 90 procent van de kleine PET-flesjes zal worden gerecycled. Het zal duidelijk zijn dat dit plan vraagt om de inzet van verschillende partijen. Maar deze cijfers zijn realistisch. Het is haalbaar.

Pact voor een zwerfafvalvrij Nederland

Het Pact vraagt om samenwerking van partijen zoals gemeenten, bedrijven, scholen, reinigingsbedrijven en verenigingen.

Wat willen we bijvoorbeeld?

  1. Meer afvalbakken op drukke plekken en in recreatiegebieden
  2. Scholen, sportverenigingen, wijken en gemeenten verklaren zich ‘zwerfafvalvrij’
  3. Doorlopende campagne tegen afval op straat en in de natuur
  4. Bedrijven ‘adopteren’ schoonmaakacties
  5. Meer aandacht voor afval en recycling in het onderwijs
  6. Weggooien op straat en in de natuur meer bestraffen

Nederland is Europees koploper in de inzameling en hergebruik van verpakkingen en andere materialen. We kunnen dat ook worden in de aanpak van zwerfafval. Daarom vragen we
gemeenten en wijken, maatschappelijke organisaties, verenigingen en scholen om te tekenen voor een schoon Nederland.

Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan op www.zwerfafvalvrijnederland.nl

Flyer Samenstelling Zwerfafval (pdf) van Nederland Schoon.