Patrick van der Voort persoonlijk

Persoonlijk

Ik ben Patrick van der Voort, 62 jaar, geboren in Semarang in Indonesië, samenwonend met Marieke en twee zonen en een dochter. Al vele jaren woon ik met veel plezier in Stratum. Veel mensen kennen mij als kartrekker van de stichting Kleurrijke Stad. De stichting met wie ik bruggen bouw tussen mensen van verschillende culturen en afkomst met multiculturele evenementen zoals het Kleurrijk Koningsfeest en het WK Sportspektakel voor kinderen. Maar ook als voormalige trainer/begeleider bij voetbalclub RPC en als eigenaar/uitbater van ontmoetingscentrum S-Plaza.

Ik ben socialist. Ik geef om mensen en heb een hekel aan onrecht en ongelijkheid. Mijn doel is de stad te winnen voor een nieuwe politiek waar de mens centraal staat. De mens en zijn welzijn en gezondheid als basis en als doel. Een politiek gebaseerd op gelijkwaardigheid, eerlijke en sociale verdeling van welzijn en toegankelijkheid en recht op kennis, zorg en welzijn. 

De raad

In 2014 werd ik gekozen in de gemeenteraad als nr 7 van de SP-lijst. Ik brak met deze partij 6 maanden later. De redenen van de breuk, zijn nu nog in zoverre interessant dat ik nu toepas wat toen niet juist was. Het leveren van kwaliteit van het raadswerk bijvoorbeeld en het verbinden van visie en perspectief met dagelijkse vraagstukken. En ook het verbinden van het raadswerk met de inwoners en hun behoeften en belangen en vice versa.

De afgelopen periode heb ik me voor verschillende zaken ingezet. Zoals voor een fatsoenlijke en menswaardige behandeling van bijstandsgerechtigden, tegen het gebruik van verborgen camera’s en tegen het gedwongen werken zonder loon, o.a bij het Werk Leerbedrijf. Ook maakt ik me sterk voor breedtesport (tegen sluiting van IJshal en golfslagbad), cultuur voor iedereen (tegen bezuinigingen op CKE en OBE) en burgerparticipatie en -inspraak. Het laatste o.a bij de (bouw)plannen in de H.Kasselstraat, Bouvigne terrein en G. Metsulaan.

Het liefst zou ik zien dat bij elk project in onze gemeente een rapportage wordt opgesteld over wat de gevolgen zijn voor de bewoners van dat gebied. Op die manier kunnen we veel beter de belangen van onze bewoners behartigen. Ik kies er nadrukkelijk voor om de bewoners bij plannen in een heel vroeg stadium te betrekken, zodat zij met ons het beleid bepalen. Tevens zet ik me in om de regeldruk voor bewoners te verminderen.