Pizza Geert: Schreurs triomfeert

Natuurlijk heeft wethouder Schreurs gelijk en moet raadslid Patrick van der Voort niet zo zeuren. Op vragen van raadslid Van der Voort moet Mw. Schreurs haar werkwijze betreffende de acties en gebeurtenissen rond pizza Geert verdedigen. En dat is niet zo moeilijk. Zeker niet in de high-tech-stad Eindhoven die in de jaren 70 en 80 het kwaliteits- en procesdenken in Nederland flink heeft mede vormgegeven en dus vanzelfsprekend een dergelijk kwaliteitssysteem heeft. Schreurs moet duidelijk maken dat deze acties en gebeurtenissen geen speciaal geval is en er dus van machtsmisbruik totaal geen sprake is, maar de normale gang van zaken. Er bestaan nu eenmaal procedures, regels en kwaliteitssystemen die nagevolgd moeten worden.

Om het niet te abstract te houden. De gemeente heeft bij pizza Geert, zoals het in het ED van 25 oktober genoemd wordt, een ‘soort contructie-onderzoek’ van het pand gehouden. De gemeente noemt het in het ED van 26 oktober een ‘inspectie in het kader van de omgevingswet en woningwet’. Ten eerste heeft de gemeente het recht en zelfs de plicht haar eigen panden regelmatig te controleren. Dergelijke inspecties of constructie-onderzoeken worden gepland en afgevinkt zoals de toiletjuffrouw de toiletten schoonmaakt en afvinkt. Het is voor Mw. Schreurs dus erg makkelijk om aan te tonen dat dit regelmatig bij alle gemeentelijke panden en dus niet alleen bij pizza Geert gebeurt. Gewoon de gemeentelijke afvinklijst van pandcontroles overleggen.

In het kader van de omgevingswet en woningwet zijn dergelijke controles iets moeilijker regelmatig te plannen. De procedure is dan eerder dat de gemeente regelmatig per toeval de panden controleert of na klachten van bewoners uit de omgeving. Bij de toevalsmethode zal de gemeente bijv. alle adressen in en computer hebben staan en deze in een soort ‘digitale dobbelstenen, lotto of bingo machine of app’ stoppen en daaruit de adressen kiezen die gecontroleerd dienen te worden. Om wat gerichter te gaan zoeken kan de app zich bijvoorbeeld beperken tot alleen commerciële activiteiten of alleen niet-commerciële activiteiten.

Ook kan ze zich richten op alleen pizza –activiteiten, shoarma-activiteiten, drank-activiteiten, soft-drug-activiteiten, teken-activiteiten, pottebak-activiteiten, design-activiteiten of lichtkunst-activiteiten etc. Wederom kan en moet de hig-tech gemeente de uitkomsten van dergelijke trekkingen en de daaropvolgende controle acties bijhouden. Hierbij moet de gemeente ook makkelijk kunnen aantonen dat het echt per toeval was. Bijv. door aan te tonen dat er een notaris of in ieder geval onafhankelijk persoon aanwezig was bij de trekking of dat de app werkelijk per toeval de adressen genereert en dat er niet met de app gesjoemeld is. Zeg maar dat de digitale dobbelstenen of lotto c.q. bingoballen niet verzwaard zijn. Mw. Schreurs moet dus gewoon de lottotrekking per week, maand of jaar van de afgelopen jaren overleggen met het bewijs dat het echt onafhankelijk was.

In het geval dat het klachten regent over een dergelijke activiteit is de gemeente natuurlijk verplicht deze klachten serieus te nemen en het aantal meldingen en de gevolgde stappen schriftelijk vast te leggen in een dossier. Daarbij dient de gemeente ook bij te houden, wederom in afvinklijstjes, hoeveel van deze gevallen er periodiek zijn en in hoeveel gevallen er sociaalwerkers en/of politie aanwezig zou moeten zijn. Zodoende kan ze daarover periodiek cijfers overleggen. In het geval van pizza Geert kan Mw. Schreurs zodoende makkelijk met behulp van de cijfers van de afgelopen jaren aantonen dat het geen willekeur, laat staan machtsmisbruik, is maar dat dit regelmatig gebeurt.

Ook betreffende de bijstandsfraude door logerende huisvriend met daklozenuitkering die tewerkgesteld wordt in de niet -commerciële pizza-activiteit ofwel ‘restaurant’ zal de gemeente regels en procedures hebben met bijbehorende afvinklijstjes, dossiers en periodieke cijfers die aantonen dat alles de normale gang van zaken is. Inclusief politieoptreden.

Bij de volgende raadsvergadering komt Mw. Schreurs triomfantelijk met haar afvinklijstjes, lottotrekkingen, dossiers en cijferlijstjes. Patrick van der Voort kan inpakken.

A. (naam bij de redactie bekend)