Politiek Debat op 18 januari in wijkcentrum Heidehonk te Woensel-Noord

Om 20:00 uur begon het, het eerste debat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart van dit jaar. De wijk Woensel-Noord is groot en telt zo’n 65.000 inwoners, dus het is belangrijk om je daar als politieke partij goed te profileren.

De opkomst in de zaal bestond uit buurtbewoners en partijleden, al met al zo’n 50 à 60 mensen. Voor mij was het de eerste keer dat ik live een politiek debat bijwoonde en ik wist niet wie of wat ik moest verwachten, dus ik was namens BBL aan de zijlijn aanwezig.

Op het podium zaten de vertegenwoordigers van de diverse partijen. Niek Rennenberg voor OuderenAppèl Eindhoven, Henri de Leeuw voor SP, Arnold Raaijmakers voor PvdA, Rik Thijs voor GroenLinks, Jurie Boon voor VVD, Linda Hofman voor CDA, Henk Jager voor ChristenUnie, Rudy Reker voor LPF, Ruud van Aquoij voor 50+ en Mary-Ann Schreurs voor D66.

De eerste stelling waar de dames en heren hun visie over mochten geven was: ‘Groei van Eindhoven Airport gaat boven alles’. Een hele pittige, want in de wijk Woensel-Noord zijn er meer dan 10.000 huishoudens die overlast ervaren op het gebied van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Het ging er dan ook behoorlijk op. Men kwam met verschillende oplossingen, waarbij de één de ander overtrof en er ook wat steken onder de gordel werden uitgedeeld.

De tweede stelling was: ‘Burgerparticipatie, meer lust dan last.’ Waar de één pleitte voor minder controle (CDA), pleitte de ander juist voor meer (VVD). Er was een partij (CU) bij die geld overhield in hun potje voor ondersteuning van de burgerparticipatie, omdat de burger de weg niet weet te vinden naar het geld. Dat, plus het feit dat burgerparticipatie en -initiatieven nogal divers zijn qua vorm, zorgt ervoor dat het niet zo goed uit de verf komt.

De laatste stelling ging over het openbaar vervoer in/om/naar onze stad. De PvdA zei simpelweg dat we de financiële middelen niet ter beschikking hebben om in iedere buurt 4x per uur een bus te laten rijden. GroenLinks vulde dat nog aan met de opmerking dat zelfs wanneer we dat geld wel zouden hebben, we ook nog steeds gebonden blijven aan de keuzes van Hermes en de provincie.

Verder kwam er nog een vraag vanuit het publiek, ‘Welke partij gaat er voor zorgen dat er niet bezuinigd gaat worden op Jeugdcentrum Cement?’ PvdA, ChristenUnie en OuderenAppèl zouden die taak op zich gaan nemen.

Dan werd er gevraagd wat te doen met de 3% bijstandsgerechtigden in onze stad? Gaan we de Amsterdamse of de Rotterdamse aanpak adapteren? GroenLinks antwoordde, dat het Initiatief Voorstel van hun raadslid S. Lammers daarop een antwoord zou kunnen wezen.

Hete hangijzers, volgens de gastheer, zijn ook de hoogspanniningsleidingen in Woensel-Noord en het tekort aan parkeerruimte bij het Henri Dunant Park. Maar dat mochten de afgevaardigden als huiswerk mee naar huis nemen.

Al met al was het voor mij een uiterst leerzame, indrukwekkende en motiverende ervaring.

Marleentje Tiersma-Weismann
Nummer 3 kieslijst Brede Beweging LinksOm