Proefcasus Eindhoven Airport

De zaal in het Evoluon zat goed vol met belangstellenden. De dagvoorzitter begon goed, maar had duidelijk haar dag niet. Naarmate de avond vorderde, was het duidelijk dat ze pro groei was en dat zat ze ongegeneerd te promoten. Zelfs toen ze de zaal moest sussen, maakte ze die fout keer op keer. Hierdoor had ze vooral in de 2e helft van de avond de aanwezige bezorgde omwonenden en de overlasthebbers van de omliggende gemeenten tegen haar haar.

Pieter van Geel zei o.a. “dat groei geen uitgangspunt is, anders had ik deze opdracht niet aangenomen.” Dit moest hij regelmatig herhalen, helaas voor hem werd dat de meeste tijd niet echt geloofd. Deze zin werd letterlijk eerder nog gebruikt door de wethouder Monique List van de gemeente Eindhoven.

In de brief van de minister van infrastructuur en waterstaat (C. van Nieuwenhuizen Wijbenga) schrijft ze aan Pieter van Geel: “hoe Eindhoven Airport als een toekomstbestendige en duurzame luchthaven ontwikkeld kan worden waarbij er een goede balans is tussen de economische groei en de belasting van de leefomgeving”. Het gaat in die brief dus duidelijk over economische GROEI.

De 4 opties die een tijd geleden naar buiten kwamen: 1) 43.000 vliegbewegingen, 2) 55.000 vliegbewegingen, 3) 73.000 vliegbewegingen en 4) 100.000 vliegbewegingen. Het gaat alleen maar over groei, “43.000 vliegbewegingen is de groei tot 2020”. Mensen die nu nog durven te beweren dat groei geen uitgangspunt is, die staan glas hard te liegen!

Een van de toehoorders vroeg: kan er ook krimp van het aantal vliegbewegingen meegenomen worden in het onderzoek? Antwoordt Pieter van Geel: als zo’n krimponderzoek nodig blijkt te zijn, gaan we dat de komende tijd ook gewoon doen. Indien het nodig blijkt te zijn? Dit had een advies aan de minister moeten kunnen zijn!

Van alle onderzoeken die gepresenteerd zijn, bleek een uitgangspunt duidelijk. Alleen de positieve en minder slechte richtingen werden onderzocht, hierdoor werd de sfeer grimmiger en wantrouwend naar de wetenschappelijke onderzoekers toe. Ze zijn met een duidelijke opdracht, om maar 1 zijde van het probleem te onderzoeken. Op de vragen van het publiek hierover, gaf hun woordvoerder dit toe.

Op vragen of de negatieven gevolgen van de groei kon worden onderzocht, werd er gezegd dat dit opgeschreven werd en meegenomen naar de minister. Dit gold ook voor de vragen of de ultra fijnstof uitstoot kon worden onderzocht en of de positieve invloeden van krimp van het aantal vliegbewegingen voor de regio onderzocht konden worden. Dus als deze zaken niet onderzocht worden ligt dit aan de minister. Hierna was het pauze en zijn er veel BOBO’S naar huis gegaan.

De 2e helft was een kleine PR ramp. Het was duidelijk dat de aanwezigen, steeds minder geloof hechte in de woordvoerders op het podium. Hiervoor was voor een gedeelte de dagvoorzitter verantwoordelijk, doordat ze in plaats van te proberen te sussen juist steeds positiever ging doen over de groei van het vliegveld. Ze kreeg ‘boe’ geroep voor elkaar, terwijl het sentiment in de zaal juist de tegenover gestelde kant op ging.

Veel vragen van boze bewoners werden onvolledig of niet beantwoord, maar dat lag hoofdzakelijk aan haar. De aanwezige vragenstellers moesten de vragen op een positievere manier stellen van haar. Dus voor een 2e keer stellen.

De (onderzoek)tafels, het 3e deel, waarvoor ingeschreven moesten worden, waren een flop. Men was overgestapt naar flipovers, wat resulteerde in bezwaren uit het publiek. Men kon hierdoor vragen niet goed aangeven of maar gedeeltelijk stellen. Het moest op een post-it passen en men kon niet doorvragen. Tevens was de bar al open, waardoor een deel van de aanwezigen het fiasco maar bepraten onder gelijk gestemden onder genot van een glaasje.

Verslag geschreven door;
Ben Rekers en Ad van Rooijen