Programma

Verkiezingsprogramma: Visie voor Verandering

Dit is het visiestuk van de Brede Beweging LinksOm. Dé lokale nieuwe linkse groepering die gaat voor de verbeelding in de politiek en voor verandering van onze samenleving. We zijn met 2 raadsleden actief in de gemeenteraad en werken naar een grote brede beweging die verandering van onderop wil initiëren en versterken. De behoeften en belangen van de Eindhovenaren staan daarbij centraal.

Brede Beweging LinksOm is van Eindhoven en op Eindhoven gericht. Wij zijn dé linkse politieke groep die de wil en de mogelijkheid heeft om te luisteren naar de mensen die gehoord willen worden en werk maakt van hun vragen en problemen. Wij staan klaar om te luisteren naar de visies en standpunten van lokale sociale bewegingen en om met hen samen te werken. Wij zijn vrij van de last van besluiten en dogma’s van een landelijke partij. Wij zijn vrij van een god of boek en staan open voor alle burgers van Eindhoven.

Vanuit deze visie doen wij een oproep aan Eindhovenaren om betrokken en actief mee te werken aan de toekomst van Eindhoven. Aan een stad die gaat voor een gezonde werk- woon- en leefomgeving, die er werk van maakt dat iedereen volwaardig mee kan doen en niemand wordt buitengesloten. Een stad waar mondiaal en volwaardig burgerschap en duurzaamheid gestimuleerd en benoemd wordt. Een stad waar we elkaar helpen en ondersteunen in nood, waarin we kunnen groeien naar een gezonde stad.

Download hier het verkiezingsprogramma in pdf

Wat willen wij

Brede Beweging LinksOm gaat uit van enkele kernwaarden. Deze kernwaarden bepalen wie wij (willen) zijn, wat wij vinden, hoe wij (willen) handelen en wat wij (willen) doen en bereiken. Iedereen die zich in deze kernwaarden herkent en daarnaar wil handelen is een BBL-er.

Word betrokken en actief en werk mee om deze kernwaarden in het dagelijks leven te versterken de in de praktijk te brengen waar het gemist wordt. Sluit je aan en help mee om de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen.

De BBL kernwaarden zijn:

 1. Streven naar en bescherming van een open gemeenschap met acceptatie van de diversiteit en die gebaseerd is op solidariteit, gelijkwaardigheid, veiligheid, wederzijds respect en overeenkomsten in de verscheidenheid.
 2. De mens staat centraal, de overheid heeft zorgplicht voor haar inwoners.
  Iedereen kan meedoen, zorg voor toegankelijkheid en persoonlijke ontplooiing door een leven lang leren. Zorg voor een goede startpositie voor alle inwoners.
  Zorg op maat – ook voor jongeren. Zorg voor onze jeugd, kwaliteit van Jeugdzorg (toegankelijkheid) en onderwijs. Zorg voor ondersteuningspunten in de wijk voor tijdelijke directe zorg, ondersteuning of wijkhulp.
  Wij zijn er voorstander van om mensen in hun eigen kracht te zetten, hun zelfredzaamheid te versterken en te bevorderen. Maar niet als maatregel om de afbraak van de zorgplicht en verantwoordelijkheid van de overheid voor de open en sociale samenleving te verdoezelen.
  Burgers maken een belangrijk verschil. De gemeente ondersteunt daarom activiteiten van lokale initiatieven op verschillende vlakken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en mondiaal burgerschap.
 3. Maatschappelijke activering en beloning; alle arbeid die maatschappelijk wenselijk of nuttig is, is werk.
  In deze zin is er geen onderscheid tussen het huidige betaald werk of vrijwilligerswerk. Inkomen voor iedereen waarvan je zelfstandig kunt leven. De bijstand is het sociale vangnet en geen liefdadigheidsvoorziening waarvoor kwetsbaren op de knieën moeten danken. De zeer strenge regels, controle en fraudebestrijding zorgen ervoor dat uitkeringsgerechtigden gecriminaliseerd worden, zonder loon moeten werken, hun eigenwaarde en zelfvertrouwen verliezen en daardoor nog afhankelijker worden. De bijstand is geen gunst die je afhankelijk en ondergeschikt maakt aan de overheid als een feodale heer. De bijstand is een recht voor Nederlandse burgers. Het is de basis die wij als samenleving in solidariteit aan elkaar bieden. Laaggeletterden zijn oververtegenwoordigd in de bijstand. De gemeente gaat hierop extra inzetten zodat bijstandsgerechtigden, indien nodig, extra scholing hierop krijgen.
 4. Vrijheid voor jezelf en voor de ander.
  De vrijheid van de een houdt op waar het de vrijheid van de ander aantast. Iedereen is voor de wet gelijk. Discriminatie op welke grond dan ook, dient aangepakt te worden. Vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief om een ander te kwetsen, te bedreigen of te dwingen tot een bepaalde levensinvulling.
 5. Zorg voor onze aarde.
  Onze planeet hebben we in bewaring voor onze kinderen, stop roofbouw op de aarde, zorg voor flora en fauna. Alle maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van natuur en milieu te handhaven en te verbeteren worden ondersteund. Als toets bij alle maatregelen die genomen worden weegt duurzaamheid voortaan even zwaar als welvaart en welzijn.

Tien-speerpunten

 1. Arbeid en inkomen
 2. Zorg op maat voor iedereen
 3. Gezonde stad (stad van de toekomst)
 4. Burgerparticipatie 2.0 (co-creatie en maatschappelijk meedoen)
 5. Huisvesting en leefomgeving
 6. Kleurrijke samenleving en erfgoed
 7. Jeugd, jongeren en ouderen
 8. Vrouwenemancipatie
 9. Cultuur en sport
 10. Leven lang leren en stadscollege

Met BBL de diepte in
Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in
Met BBL de diepte in over: Cultuur
Met BBL de diepte in over: Eindhoven mondiale stad
Met BBL de diepte in over: Veiligheid in Eindhoven, meer dan alleen een gevoel
Met BBL de diepte in over: Eindhoven Airport
Met BBL de diepte in over: Milieu en de luchtkwaliteit
Met BBL de diepte in over: Armoede is een hardnekkige realiteit
Met BBL de diepte in over: Vrouwenemancipatie nog steeds nodig
Met BBL de diepte in over: het openbaar vervoer
Met BBL de diepte in over: zorgen over de zorg in Eindhoven

Download hier het verkiezingsprogramma in pdf