Programma

Verkiezingsprogramma: Visie voor Verandering

Dit is het visiestuk van de Brede Beweging LinksOm. Dé lokale nieuwe linkse groepering die gaat voor de verbeelding in de politiek en voor verandering van onze samenleving. We zijn met 2 raadsleden actief in de gemeenteraad en werken naar een grote brede beweging die verandering van onderop wil initiëren en versterken. De behoeften en belangen van de Eindhovenaren staan daarbij centraal.

Brede Beweging LinksOm is van en op Eindhoven gericht. Wij zijn dé linkse politieke groep die de wil en mogelijkheid heeft om te luisteren naar de mensen die gehoord willen worden en van hun vragen en problemen werk maakt. Wij staan klaar om te luisteren naar de visies en standpunten van lokale sociale bewegingen en om met hen samen te werken. Wij zijn vrij van de last van besluiten en dogma’s van een landelijke partij. Wij zijn vrij van een religie en staan open voor alle burgers van Eindhoven.

Download hier het verkiezingsprogramma in pdf

Wat willen wij

De Brede Beweging LinksOm gaat uit van enkele kernwaarden. Deze kernwaarden bepalen wie wij (willen) zijn, wat wij vinden, hoe wij (willen) handelen en wat wij (willen) doen en bereiken. Iedereen die zich in deze kernwaarden herkent en daarnaar wil handelen is een BBL-er.

Wordt betrokken en actief en werk mee om deze kernwaarden in het dagelijks leven te versterken de in de praktijk te brengen waar het gemist wordt. Sluit je aan en help mee om de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen.

De BBL kernwaarden zijn:

 1. Streven naar en bescherming van de open gemeenschap met acceptatie van de diversiteit en die gebaseerd is op solidariteit, gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect en de overeenkomsten in de verscheidenheid.
 2. De mens staat centraal, de overheid heeft zorgplicht naar haar inwoners.
  Iedereen kan meedoen, zorg voor toegankelijkheid en persoonlijke ontplooiing door levenslang leren. Zorg voor een goede startpositie voor alle inwoners.
  Zorg op maat – ook voor jongeren. Zorg voor onze jeugd, kwaliteit van Jeugdzorg (toegankelijkheid) en onderwijs. Zorg voor buurt ondersteuningspunten voor tijdelijke directe zorg, ondersteuning of wijkhulp.
  Wij zijn voorstander om mensen in hun eigen kracht te zetten, hun zelfredzaamheid te versterken en te bevorderen. Maar niet als maatregel om de afbraak van de zorgplicht en verantwoordelijkheid van de overheid voor de open en sociale samenleving te verdoezelen.
  Burgers maken een belangrijk verschil. De gemeente ondersteunt dan ook activiteiten van lokale initiatieven op verschillende vlakken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en mondiaal burgerschap.
 3. Maatschappelijke activering en beloning; alle arbeid die maatschappelijk wenselijk of nuttig is, is werk.
  In deze zin is er geen onderscheid tussen het huidige betaald werk of vrijwilligerswerk. Inkomen voor iedereen waarvan je zelfstandig kunt leven. De bijstand is het sociale vangnet en geen liefdadigheidsvoorziening waarvoor kwetsbaren op de knieën moeten danken. De zeer strenge regels, controle en fraudebestrijding zorgen ervoor dat uitkeringsgerechtigden gecriminaliseerd worden, zonder loon moeten werken, hun eigenwaarde en zelfvertrouwen verliezen en daardoor nog afhankelijker worden. De bijstand is geen gunst die je afhankelijk en ondergeschikt maakt van de overheid als een feodale heer. De bijstand is een recht voor Nederlandse burgers. Het is de basis die wij als samenleving en in solidariteit aan elkaar bieden. Laaggeletterden zijn oververtegenwoordigd in de bijstand. De gemeente gaat hierop extra inzetten zodat bijstandsgerechtigden, indien nodig, extra scholing hierop krijgen.
 4. Vrijheid voor jezelf en voor de ander.
  De vrijheid van de een houdt op waar het de vrijheid van een ander aantast. Iedereen is voor de wet gelijk. Discriminatie op welke grond dan ook, dient aangepakt. Vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief om een ander te kwetsen, te bedreigen of te dwingen tot een bepaalde levensinvulling.
 5. Zorg voor onze aarde.
  Onze planeet hebben we in bewaring voor onze kinderen, stop roofbouw op de aarde, zorg voor flora en fauna. Alle maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van natuur en milieu te handhaven en te verbeteren worden ondersteund. Als toets bij alle maatregelen die genomen worden weegt duurzaamheid voortaan even zwaar als welvaart en welzijn.

Tien-speerpunten

 1. Arbeid en inkomen
 2. Zorg op maat voor iedereen
 3. Gezonde stad (stad van de toekomst)
 4. Burgerparticipatie 2.0 (co-creatie en maatschappelijk meedoen)
 5. Huisvesting en leefomgeving
 6. Kleurrijke samenleving en erfgoed
 7. Jeugd, jongeren en ouderen
 8. Vrouwenemancipatie
 9. Cultuur en sport
 10. Leven lang leren en stadscollege

Download hier het verkiezingsprogramma in pdf