Raadslid Patrick van der Voort wil 4 jaar door

Huidige fractievoorzitter van BBL Patrick van de Voort is nog lang niet klaar met zijn politieke werk in Eindhoven. Tijdens de bestuursvergadering van 4 september 2017 is unaniem besloten om Patrick van der Voort voor te dragen aan de leden als lijsttrekker voor BBL voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

De Brede Beweging LinksOm heeft bij haar oprichting bewust gekozen voor een andere linkse politiek en Patrick van der Voort heeft zich hiervoor als fractievoorzitter gedreven en vakkundig ingezet. Dit wil hij na maart 2018 graag blijven doen. Patrick heeft in diverse onderwerpen de visie en kernwaarden van BBL goed weten te verwoorden en daarmee BBL als serieuze raadsfractie op de kaart gezet. Tevens is het hem gelukt om een aantal onderwerpen op de gemeenteraads-agenda te krijgen, waardoor ook diverse belangenverenigingen zich voor het eerst vertegenwoordigd voelden in de gemeenteraad. Dit alles maakt hem volgens het bestuur van BBL een uitermate geschikte lijsttrekker.

Op maandag 25 september 2017 houdt BBL een algemene ledenvergadering en kunnen de leden stemmen voor de lijsttrekker. Dit kan op de voordracht van het bestuur of een lid kan zichzelf kandideren. Tot op heden is Patrick van der Voort de enige kandidaat lijsttrekker.

Ernest Maas, het tweede BBL gemeenteraadslid, heeft aangegeven aan het bestuur om na maart 2018 niet meer door te willen. Dit vanwege gezondheidsproblemen. Hij wil wel op de kandidatenlijst op een onverkiesbare plaats en hij zal achter de BBL-schermen zijn politieke bijdragen blijven leveren.