Raadsvragen over een fietsstrook vol vuilniszakken

Problemen met afval op de openbare wegen komen geregeld aan de orde in de gemeenteraad. Er worden vragen over gesteld en verbeterplannen besproken. Maar nog steeds blijven er klachten binnenkomen, zo ook bij BBL. Regelmatig verwijzen wij mensen naar het gemeentelijk informatienummer, 14040. Jammer genoeg blijkt dat niet voldoende en moeten we als raadslid aan de gang.

Zo waren er de klachten die bij BBL binnenkwamen, vergezeld van foto’s, van een fietspad vol vuilniszakken en een berg oud-papier. Deze waren niet van een keer maar genomen in verschillende weken. Reden genoeg voor BBL om hierover raadsvragen te stellen.

afval

BBL vindt namelijk, dat het hier om een gevaarlijke en onwenselijke situatie gaat en was benieuwd naar de afspraken tussen de ondernemers en de gemeente die hierover zijn gemaakt.

Het college redeneert echter anders. Het fietsverkeer wordt dan wel gehinderd, maar er is voldoende ruimte om uit te wijken. Verder stelt het college dat bedrijven hun afval mogen aanbieden aan de gemeentelijke inzameldienst als onder andere ‘het aangeboden afval qua samenstelling en hoeveelheid te vergelijken is met huishoudelijk afval’. Als men de foto bekijkt, dan moet men toch inzien dat dit hier niet het geval is.

afval2

In 2014 is het verkeerd aanbieden van afval, in het algemeen van bedrijven in het centrumgebied, als ‘speerpunt van handhaving’ gemaakt. Er wordt door de medewerkers van Stadstoezicht toezicht gehouden tijdens hun surveillance. Het college meldt, dat de aanpak heeft geleid tot verbetering van de situatie, maar als BBL de foto’s bekijkt moet er nog het nodige verbeteren.

Wij vragen ons af, of er eerst ongelukken moeten gebeuren voordat het serieus opgepakt wordt? Nu is het ‘s ochtends vroeg licht en zie je als fietser het afval goed staan. Maar in de winter ligt de fietsstrook waarschijnlijk ook vol vuilniszakken. Fietsers oppassen dus!

Lees hier (pdf) de raadsvragen met de antwoorden van het college.