Raadsvragen over toekenning Mantelzorgcompliment

Onlangs hebben de Eindhovense mantelzorgers van ‘Steunpunt Mantelzorg Verlicht’ een brief gekregen, dat het bedrag van het Mantelzorgcompliment is berekend en vastgesteld op € 200,-. Een mooie waardering voor de mantelzorgers die dit compliment krijgen, maar omdat de hoogte van de waardering ook een indicatie is voor het aantal aangevraagde Mantelzorgcomplimenten enigszins teleurstellend.

In het raadsvoorstel Mantelzorgcompliment, dat door de Eindhovense gemeenteraad op 7 juli 2015 is aangenomen, lezen we “Het aantal Eindhovenaren dat in 2014 vanuit het Rijk een Mantelzorgcompliment ontving was ongeveer 5.000. Er geldt een maximumbedrag op het compliment van € 200,-. Uitgaande van 5.000 aanvragen is het bedrag per mantelzorger € 150,-. Als er, zoals verwacht, meer aanvragen zijn dan 5.000 wordt dit bedrag lager.”

De Brede Beweging LinksOm ziet het liefst dat zoveel mogelijk Eindhovense mantelzorgers gewaardeerd worden met een compliment. Nu dit bedrag is vastgesteld op €200,- is dit reden voor BBL om hierover raadsvragen te stellen.

BBL wil van het college onder andere weten hoeveel mantelzorgers er nu daadwerkelijk een compliment hebben gekregen en hoeveel daarvan er nog niet geregistreerd waren bij ‘Steunpunt Mantelzorg Verlicht’. Ook was de manier van aanvragen volgens BBL erg omslachtig en wil BBL weten hoe zij dit aan gaan passen. Verder is BBL benieuwd hoe het college ervoor gaat zorgen, dat er in de toekomst meer Eindhovense mantelzorgers een waardering krijgen.

De ingediende raadsvragen kunt u hier (pdf) lezen.