Raadsvragen over verplaatsen ‘Lichtstadmarkt’ naar bordes Catharinakerk

Eerder maakte de Brede Beweging LinksOm al melding over het voornemen van wethouder van Kaathoven (SP) om ‘De Lichtstadmarkt’ te verplaatsen van de Demer naar het bordes van de Catharinakerk op het Catharinaplein.

Buiten dat het kerkbestuur het bordes geen geschikte locatie vindt, op zaterdag zijn er vaak bruiloften, begrafenissen of concerten in de kerk, vinden ook de marktkooplui dit bordes niet geschikt. De wethouder heeft nog toegezegd om met het kerkbestuur te gaan praten, maar door haar starre houding andere dossiers ziet BBL niet dat deze wethouder van gedachten gaat veranderen.

Daarom is een fractiemedewerker van BBL zelf eens op dit plein gaan kijken en meteen viel hem een aantal zaken op, dat ons doet twijfelen over de geschiktheid van dit plein voor een wekelijkse markt. De Brede Beweging LinksOm heeft deze twijfels samengevoegd in raadsvragen (pdf) en deze inmiddels ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

bordes_catharinaerk

Duidelijk is op de foto te zien, dat de randen van de traptreden niet recht meer lopen en dat de voegen tussen de tegels groter worden. Het bodes lijkt wel ‘in beweging’. Ook is het bordes uitgevoerd in één en dezelfde kleur en zit het vol met niveauverschillen. BBL vindt dat hierdoor gevaarlijke situaties, zoals valpartijen, makkelijk kunnen ontstaan.

BBL vraagt het college om deze feiten mee te nemen in hun overwegingen en hopen dat zij net als BBL tot de conclusie komen, dat dit bordes niet geschikt is voor een wekelijkse markt.