Raadsvragen over werkloosheid bij nieuwe Nederlanders

Zaterdag 21 maart berichtten alle media dat uit cijfers van Eurostat en de OESO blijkt dat nieuwe Nederlanders van niet-Westerse afkomst een erg slechte positie hebben in hun zoektocht naar betaald werk. Slechts 49,5 procentpunt van hen in de leeftijd van 20 tot 64 jaar tegenover 27,6 onder autochtone Nederlanders, zijn ingeschakeld in de arbeidsparticipatie. Van Nederlanders van Marokkaanse afkomst is 19,6% werkloos tegenover 5,7% van de autochtonen. Onder Nederlanders van Turkse afkomst is 15,3% werkloos en onder Nederlanders van Surinaamse afkomst is dit 13,9% en onder Antillianen 19,3%.

Uit de cijfers blijkt ook dat werknemers uit deze bevolkingsgroepen bij aanvang van de crisis, veel eerder ontslagen zijn door hun flexibele contracten, discriminatie en vooroordelen. Het rapport laat ook zien dat niet-Westerse werknemers met hetzelfde opleidingsniveau en goede taalbeheersing vaker werkloos zijn dan autochtonen en dat deze bevolkingsgroepen vaker aangewezen zijn op het het sociale minimum: de bijstand. Een op de zeven niet-Westerse Nederlanders tussen 15 en 65 jaar, zijn aangewezen op een bijstandsuitkering tegenover 1 op de 44 onder autochtonen. Met alle sociale en maatschappelijke gevolgen van dien.

Premier Rutte verklaart het te betreuren dat het nog steeds uitmaakt of je Mohamed of Jan heet als je solliciteert, maar zegt niets te kunnen doen aan deze vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt. Hij verklaart doodleuk dat ‘allochtone Nederlanders de oplossing bij zichzelf moeten zoeken en zich moeten invechten’. Wat bedoelt Rutte hier eigenlijk mee en hoezo kan hij niets doen aan discriminatie en vooroordelen op de arbeidsmarkt? Is dit niet veel te gemakkelijk en is dit niet een kwestie van niet willen? BBL vindt dat de premier met zijn reactie op deze feiten volstrekt de plank misslaat en onze niet-westerse medeburgers schoffeert. Een excuus van de premier naar deze bevolkingsgroepen, op zoveel onbenulligheid zou op zijn plaats zijn.

Naar aanleiding van de opmerking van Rutte Twitterde wethouder Depla dat Eindhoven wel werk maakt van stimulering van betaald werk voor niet-westerse werkzoekenden. Brede Beweging LinksOm heeft naar aanleiding van deze berichten enkele vragen aan het college gesteld. Onder andere wat in Eindhoven, dan gedaan wordt om te zorgen dat er geen verloren niet-westerse generatie ontstaat en hoe het college gaat reageren op deze schoffering van de premier en om eisen neer te leggen bij de regering voor extra middelen.

Lees hier (pdf) de raadsvragen.