Rapportage enquête WerkLeerBedrijf traject

Sinds het invoeren van de participatiewet, dienen mensen in en om Eindhoven, die een beroep op de bijstand willen doen, een verplicht traject te doorlopen bij het WerkLeerBedrijf. Hoewel belanghebbende partijen zich lovend uiten, lijken kritische geluiden toe te nemen. Om deze reden lag het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek.

Sinds enige tijd maken de gemeente Eindhoven en naaste gemeenten gebruik van het WerkLeerBedrijf bij het vorm geven van de huidige participatiewet. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Voor werkzoekenden die moeten terugvallen op de bijstand betekent dit voortaan dat zij geacht worden een traject bij het WerkLeerBedrijf te doorlopen om aanspraak te kunnen maken op bijstand.

De constructie is als volgt: Bij het Werkleerbedrijf word je twee dagdelen per week ondersteund bij het vinden van een baan en dien je 2 dagen per week verplichte arbeid te verrichten. Hoewel enkele betrokken partijen zich lovend uiten over de doeltreffendheid van deze constructie, lijken de geluiden vanuit media, deelnemers aan het traject en andere bronnen die ons bereiken hier niet mee in lijn te zijn.

Deze negatieve geluiden, waren aanleiding voor de politieke partij BBL om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. De rapportage betreft een tussentijds rapport op basis van een beperkt aantal respondenten (n=15). Uiteraard worden de resultaten betrouwbaarder/representatiever bij een hoger aantal respondenten. Indien op enig moment getwijfeld wordt aan de representativiteit van uitslagen, kan worden verzocht om toegang tot een groter databestand vanuit gemeenten. De onderstaande vraagstellingen komen overeen met de vraagstellingen in deze pilot/dit onderzoek.

De rapportage kunt u hier (pdf bestand) lezen.

COMMENTS

 • Bing Wiersma

  Er is dus weinig veranderd sinds Trabajo feitelijk is doorgezet als het Werk Leer Bedrijf. De effectiviteit is (nog steeds) onder de maat. Successen zijn toevalstreffers en de (emotionele) schade die mensen word berokkend ontoelaatbaar.

 • Edmond Chomeur

  Ik weet wat angst is en velen met mij.
  Angst voor onze vrienden, angst voor onszelf.
  Maar we worden langzaam weer beter en we hebben elkaar.

  Er schuilt een grote kracht in onze angst.
  Het kan gebruikt worden om onze haat te voeden, maar het herinnert ons ook er ook aan hoeveel we van de dingen houden die in gevaar zijn.

  Kijk naar die mensen. Ze zijn zo klein !
  Laten we ze bedanken, dat ze ons er aan herinneren hoeveel we nog te verliezen hebben…

 • Marisse van Kemenade

  Ben in het gelukkige bezit van een baan maar hoorde van een vriend die na een leven lang werken op universitair niveau, een sollicitatietraining volgde bij bovengenoemd WerkLeerBedrijf. Hij is en was ook beroepshalve, een perfecte netwerker en communicatief zeer goed onderlegd. Wat een verspilling van tijd en geld om hem daar verplicht naar toe te sturen. Wie houdt hier wie overeind?

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.