Rapportage enquête WerkLeerBedrijf traject

Sinds het invoeren van de participatiewet, dienen mensen in en om Eindhoven, die een beroep op de bijstand willen doen, een verplicht traject te doorlopen bij het WerkLeerBedrijf. Hoewel belanghebbende partijen zich lovend uiten, lijken kritische geluiden toe te nemen. Om deze reden lag het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek.

Sinds enige tijd maken de gemeente Eindhoven en naaste gemeenten gebruik van het WerkLeerBedrijf bij het vorm geven van de huidige participatiewet. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Voor werkzoekenden die moeten terugvallen op de bijstand betekent dit voortaan dat zij geacht worden een traject bij het WerkLeerBedrijf te doorlopen om aanspraak te kunnen maken op bijstand.

De constructie is als volgt: Bij het Werkleerbedrijf word je twee dagdelen per week ondersteund bij het vinden van een baan en dien je 2 dagen per week verplichte arbeid te verrichten. Hoewel enkele betrokken partijen zich lovend uiten over de doeltreffendheid van deze constructie, lijken de geluiden vanuit media, deelnemers aan het traject en andere bronnen die ons bereiken hier niet mee in lijn te zijn.

Deze negatieve geluiden, waren aanleiding voor de politieke partij BBL om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. De rapportage betreft een tussentijds rapport op basis van een beperkt aantal respondenten (n=15). Uiteraard worden de resultaten betrouwbaarder/representatiever bij een hoger aantal respondenten. Indien op enig moment getwijfeld wordt aan de representativiteit van uitslagen, kan worden verzocht om toegang tot een groter databestand vanuit gemeenten. De onderstaande vraagstellingen komen overeen met de vraagstellingen in deze pilot/dit onderzoek.

De rapportage kunt u hier (pdf bestand) lezen.