Reactie op het raadsvoorstel Mantelzorgcompliment

Dinsdagavond 23 juni is in de raadscommissie MO het nogal uitgebreide raadsvoorstel over het Mantelzorgcompliment (pdf) besproken. In een vorige commissie had BBL al een aantal punten voor een betere waardering aangedragen, maar slechts enkelen vinden wij nu uiteindelijk terug in dit raadsvoorstel. In de raadscommissie ging BBL daarom verder in op wat wij nog missen of graag toch nog anders zien.

We lezen namelijk in het raadsvoorstel, dat iedere mantelzorger evenveel recht heeft op waardering. Positief zou je denken. Maar heeft volgens de uitwerking van dit raadsvoorstel wel iedere mantelzorger evenveel recht op waardering? Volgens ons niet. In dit stuk lezen we duidelijk dat er slechts 1 keer per zorgvrager een compliment kan worden aangevraagd. BBL vindt dit op zijn minst opmerkelijk. Een voorbeeld. Een dementerende moeder die thuis kan blijven wonen, doordat haar 2 dochters uitgebreide mantelzorg verlenen, moet nu nog steeds zelf waardering aanvragen voor 1 dochter.

BBL heeft misschien te hoge verwachtingen, maar had toch een creatievere oplossing verwacht dan het oude beleid handhaven. Daarom ons voorstel om het Steunpunt Mantelzorg Verlicht een grotere rol te geven. Zij hebben hierin de kennis en kunnen prima bepalen of bijvoorbeeld deze beide dochters wel of niet recht op gelijke waardering hebben.

Verder moet de zorgvrager de waardering voor 1 mantelzorger aanvragen. Waarom dit bij de zorgvrager neerleggen? Momenteel heeft het Steunpunt al ruim 2000 mantelzorgers geregistreerd. Maak hiervan gebruik, zo voorkom je onnodige bureaucratie en geef ook mantelzorgers de gelegenheid waardering aan te vragen. Bijkomend effect is dat je meer mantelzorgers in beeld krijgt en haal je meer uit de doelstelling. Het steunpunt heeft in de registratie van mantelzorgers inmiddels een opgebouwde expertise en verder vereist dit minder inzet van extra capaciteit. Als we kijken naar het bedrag dat voor overhead is gereserveerd, € 70.000 = 8,5% van € 820.000, dan is er ook niet veel ruimte voor zo’n uitgebreide registratie.

BBL vindt het positief dat de gemeente af stapt van het idee dat de Zorgvrager een CIZ indicatie moet hebben. Maar bij de criteria lezen we, dat de zorgvrager niet mag zijn opgenomen in een instelling. En dit terwijl instellingen, gepusht door Den Haag, steeds meer een beroep doen op de mantelzorgers rondom deze zorgvragers. Juist zij hebben ook recht op waardering.
Laat het duidelijk zijn, BBL ziet liever voor een grotere groep waardering met een kleinere attentie. Hetgeen dat men krijgt is nooit in verhouding met al het werk dat mantelzorgers doen.

Verder hadden we nog een opmerking over de naam. In het raadsvoorstel wordt de reeds bestaande term mantelzorgcompliment gebruikt. Om verwarring te voorkomen ziet BBL graag een andere naam, bijvoorbeeld: ‘Eindhovense Blijk van Waardering’.

Wethouder Scholten (GroenLinks) kwam met geen enkele verdere toezegging. Zij zei “Als BBL iets in het raadsvoorstel wil veranderen, dan moet men maar met amendementen komen voor de gemeenteraadsvergadering van 7 juli.” BBL kom tijdens deze raadsvergadering dan ook met twee amendementen om dit in onze ogen te mager raadsvoorstel aan te passen. Met het eerste amendement willen wij het mogelijk maken, dat zorgvragers in uitzonderlijke gevallen voor meer dan één mantelzorger waardering aan kan vragen. En met het tweede amendement willen wij het mogelijk maken, dat zorgvragers die in een instelling zitten ook voor hun mantelzorgers waardering aan kunnen vragen.