Referendum 6 april. Willen we meer of minder democratie?

Op 6 april kunnen burgers stemmen voor het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. De Brede Beweging LinksOm wil toe naar een democratischere en socialere EU. Dit verdrag is het tegenovergestelde van ons streven en daarom stemmen wij op 6 april tegen. Elders op onze site een uitgebreid artikel wat BBL van de EU en dit associatieverdrag vindt.

In onze regio bepalen gemeentebesturen heel verschillend over hoe zij de democratie rond dit referendum inrichten. Dat wil zeggen hoe de inwoners geholpen worden om hun democratische rechten uit te oefenen en om zich betrokken te voelen bij (de toekomst van) Europa. Worden verkiezingsborden geplaatst, hoeveel stemlokalen komen er, waar en met hoeveel mensen? Maar kun je als bestuurder, politicus of politieke partij vrij kiezen wanneer meer of minder democratie toe te laten?

Son en Breugel bijvoorbeeld wilde slechts 3 stembureaus openen, tegen 10 bij normale verkiezingen. De rechter heeft bepaald dat dit niet kan en verplichtte het gemeentebestuur meer stembureaus te openen. Nuenen heeft normaal 14 stemlokalen tegen slechts 5 op 6 april. In Geldrop-Mierlo gaan er straks maar 8 open, terwijl er normaal gesproken 20 stemlokalen zijn.

Minder aandacht en minder voorzieningen om deel te nemen, waaronder ook meningsvorming hoort, heeft een negatieve invloed op deelname aan de democratie en de uitkomst van het referendum. Iedere politieke partij, minister of burgemeester die akkoord gaat met minder aandacht en faciliteiten voor dit referendum neemt de democratie en de participerende burger NIET serieus. Zij zien democratie enkel van nut als het henzelf uitkomt.

BBL heeft de behandeling van het referendum al eerder dit jaar aan de orde gesteld in de gemeenteraad. Wij kregen toen de toezegging dat onze stad democratie wel serieus neemt. In de praktijk betekent dit dat onze stad het referendum behandelt zoals normale verkiezingen en opent tussen de 115 en 117 stembureaus. Eenzelfde houding heeft Helmond, dat zo’n dertig lokalen inricht.

Gelukkig zijn er dus ook politieke partijen en bestuurders die bewust niet willen anticiperen op verwachtingen en inschattingen van deelname of uitkomst van een democratisch proces. Wat BBL betreft willen we zeker meer democratie in de EU. En we gaan op zoek hoe in onze eigen stad burgers direct betrokken kunnen worden en mee kunnen doen bij de vormgeving van hun eigen leefomgeving.

Aanpakkers en dromers met creatieve ideeën zijn bij BBL van harte welkom.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm