Rondvraag over uitblijven subsidie

Bij BBL waren signalen binnen gekomen dat half februari stichtingen nog steeds aan het wachten waren op een beoordeling voor subsidie volgens de regeling ‘Subsidie voor meedoen en maatschappelijke participatie’. Zeker 1 stichting had nog geen geld ontvangen en dreigde daardoor niet alleen in financiële problemen te komen, maar ook de programmering van de activiteiten kwam in gevaar.

Uiteraard werd er aan de bel getrokken door het bestuur van deze stichting bij de gemeente, maar een antwoord bleef uit. BBL vindt dit niet kunnen en heeft daarom op 13 februari een rondvraag gesteld en heeft verzocht om een snel antwoord vanwege de urgentie. Het antwoord kwam uiteindelijk op 3 maart.

De gemeente heeft ondertussen wel de beschikking toegekend, maar het subsidiebedrag is nog niet gestort. Dit gebeurt pas rond 15 maart. De stichting zal hierdoor nu de rekeningen pas enkele weken later kunnen betalen. Verder heeft de stichting laten weten dat de beschikking aanleiding geeft om bezwaar in te dienen en overleg te hebben met de wethouder.

De ‘Subsidie voor meedoen en maatschappelijke participatie’ is een subsidieregeling van de gemeente Eindhoven voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersorganisaties in oprichting die het mogelijk maken dat ouderen, migranten en mensen met een beperking kunnen meedoen aan de Eindhovense samenleving.

Klik (hier pdf) voor de beantwoorde rondvraag