Samen maken we de samenleving

Guur en koud was het buiten, maar bij het gezellige en warme S-Plaza binnen waren een kleine 30 mensen bijeen gekomen om samen het politieke jaar 2017 van de Brede Beweging LinksOm in te luiden.

Door fractieondersteuner Peter Tops was een mooi overzichtelijk filmpje gemaakt van de hoogtepunten van 2016. Fractievoorzitter Patrick van der Voort kwam op een aantal politieke hoogtepunten nog terug “BBL heeft de ambitie om degene die niet gehoord worden een stem te geven. In 2016 is dat goed gelukt. Het was een goed jaar, niet alles was gelukt want we zijn lerende. BBL heeft mooie dingen laten zien en bereikt waar de mens centraal stond. In 2017 gaan we hiermee verder.”.

Patrick haalde aan dat er geen onderscheid tussen betaald en onbetaald werk meer zou moeten zijn. Dat zou nuttig en wenselijk zijn voor de maatschappij. Patrick riep op om niet aan de kant te blijven staan, hij zei “help mee dat kan bij BBL maar ook elders.

Samen maken we de samenleving”. Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aangestipt: Patrick gaf aan dat BBL gaat voor 2 raadszetels.

Tussendoor was er live muziek van zangeres Dawn. Met gitaar, een stevige stem en mooie teksten wist ze de gasten te boeien.

Als afsluiting van het officiële deel van de avond las Patrick een mooi gedicht voor.

Met een zaal voor politiek geïnteresseerde mensen was de avond gauw gevuld met geanimeerde gesprekken. De oproep aan het begin van de avond om met elkaar van gedachten te wisselen en er samen een succesvol jaar van te maken is deze avond zeker geslaagd.

COMMENTS

 • Marcus

  Heel mooi, oprecht en goed verwoord Patrick om het onderscheid tussen betaalde en onbetaalde arbeid niet ‘het criterium’ te moeten laten zijn tussen “waardevol en waardeloosheid” van de medemens in de maatschappij (zoals nu in neoliberaal landelijk verband wel het geval is)! Immers, ieder mens heeft recht op erkenning, op een basis waar hij/zij zich kan vertrouwen en zonder continue geldzorgen bij mag en kan dragen aan een SAMEN- LEVING! Een maatschappij waarin de grote verschillen tussen rijk en arm dienen te worden verkleind (zoals vanochtend, ma 16-1-17) nog werd verwoord op een nieuwssite; de 85 rijkste mensen ter wereld hebben evenveel geld, als de armste helft van de wereldbevolking!!! en de regering van de rijken; de “plutocratie”) om de wereld weer “leefbaar” met elkaar te maken; zodat iedereen weet wat het is om met een normaal (genivelleerd) bestaansinkomen te leven en hiermee weten vorm te geven. Vandaar ook de roep om een onvoorwaardelijk basisinkomen. Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd iets te willen doen, voor hun naasten in eerste aanleg, maar als zij zich hierover minder zorgen hoeven maken, door een bestaanszekerheid, zullen zij zich ook toe willen en kunnen leggen op de maatschappij, en dus de huidige angsten en boosheid kunnen veranderen naar een positief/positiever wereldbeeld, een visie van vertrouwen en weer meer openstaan voor anderen en samen (met evt. hulp en begeleiding van professionals op gebied van coaching, hulp-/zorg- en dienstverlening) zoveel voor/ in wijk en stad, landelijk en mogelijk zelfs wereldser van betekenis kunnen zijn! Ik wens iedereen met de visie van bovenstaande uitdaging een mooi en actief/actievol opbouwend nieuw jaar!

 • Marcus

  Correctie; de 8 rijkste mensen van de wereld hebben bijeen evenveel als 50% van de armste bevolking in de wereld (CNN 16-1-2017) hoop dat dit in mijn vorige reactie aangepast kan worden.

  Tevens wil ik in mijn betoog over “behoeften” en motivatie ook de behoeftepiramide van Maslow
  (A Theory of Human Motivation
  A. H. Maslow, 1943) aanhalen, welke in voorgaande betoog ook zeker een duidelijk beeld geeft van “erkenning”, welk een behoefte is van mensen, na de noodzakelijke levens behoeften, maar zeker dus dat wanneer wordt voorzien in de basisbehoeften de mens en samenleving dichter bijeen komen en de gedeelde belangen voor een ideale(r) SAMENLEVING.

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.