Samen maken we de samenleving

Guur en koud was het buiten, maar bij het gezellige en warme S-Plaza binnen waren een kleine 30 mensen bijeen gekomen om samen het politieke jaar 2017 van de Brede Beweging LinksOm in te luiden.

Door fractieondersteuner Peter Tops was een mooi overzichtelijk filmpje gemaakt van de hoogtepunten van 2016. Fractievoorzitter Patrick van der Voort kwam op een aantal politieke hoogtepunten nog terug “BBL heeft de ambitie om degene die niet gehoord worden een stem te geven. In 2016 is dat goed gelukt. Het was een goed jaar, niet alles was gelukt want we zijn lerende. BBL heeft mooie dingen laten zien en bereikt waar de mens centraal stond. In 2017 gaan we hiermee verder.”.

Patrick haalde aan dat er geen onderscheid tussen betaald en onbetaald werk meer zou moeten zijn. Dat zou nuttig en wenselijk zijn voor de maatschappij. Patrick riep op om niet aan de kant te blijven staan, hij zei “help mee dat kan bij BBL maar ook elders.

Samen maken we de samenleving”. Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aangestipt: Patrick gaf aan dat BBL gaat voor 2 raadszetels.

Tussendoor was er live muziek van zangeres Dawn. Met gitaar, een stevige stem en mooie teksten wist ze de gasten te boeien.

Als afsluiting van het officiële deel van de avond las Patrick een mooi gedicht voor.

Met een zaal voor politiek geïnteresseerde mensen was de avond gauw gevuld met geanimeerde gesprekken. De oproep aan het begin van de avond om met elkaar van gedachten te wisselen en er samen een succesvol jaar van te maken is deze avond zeker geslaagd.