Senioren bezorgd over wonen en zorg

Eind november was er drie dagen lang in Eindhoven de beurs Liever Thuis met heel veel aandacht om als senior veilig en met plezier thuis te kunnen blijven wonen. Tijdens een debat tussen enkele Eindhovense politieke partijen op de beurs werd het mij nog maar eens duidelijk: ouderen willen graag thuis blijven wonen, maar zijn tegelijk angstig voor wat de toekomt brengt. Wat als mijn mantelzorger uitvalt, wat als een verbouwing nodig is en ik geen hypotheek kan krijgen omdat ik 65 jaar of ouder ben? Wat als ik meer huishoudelijke hulp nodig heb, kan ik dat dan betalen? Ik word steeds afhankelijker van de goodwill van mijn kinderen, van de buren. Mijn zelfstandigheid en regie worden over genomen, langzamerhand verlies ik de grip op mijn leven. Vrienden en kennissen, mijn hele sociale netwerk zoals dat tegenwoordig heet, verdwijnt.

Echt vragen en onderwerpen die voor ouderen van belang zijn. Het wordt langzaam aan duidelijk dat het zelfstandig wonen van ouderen onder druk staat. Zonder in details te geraken mag toch echt worden geconcludeerd dat er op zorgverlening enorm bezuinigd is. Dit heeft voor veel mensen grote gevolgen. Niet alleen voor de zorgvragers, maar ook voor de zorgverleners. Door twee kanten wordt er dus een behoorlijke druk ervaren om dat te doen waar iedereen de mond van vol heeft: betaalbare en goede woningen voor ouderen, zorg op maat en ook goede zorgmedewerkers met een passend salaris en verantwoorde werkomstandigheden. Maar ook mantelzorgers maken zich zorgen. Hoe lang hou ik het nog vol? Niet alleen fysiek en emotioneel, maar ook financieel. Iemand vertelde: Ik maak soms extra kosten om mijn moeder te kunnen verzorgen. Een mantelzorg compliment is dan niet voldoende. Daar mag ook weleens naar gekeken worden.

Van een idealistisch beeld: zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen in combinatie met het feit dat dit streven ook een economisch component kent (het blijft nog steeds goedkoper om mensen thuis te verzorgen) daar lijken nu toch echt scheuren in te komen.

Het idealistische en economische voordeel combineren gaat alleen als dit voldoende gefaciliteerd wordt. Facilitering kost moeite en geld. Het is niet als een excuus bedoelt, maar een gemeente is ook beperkt in haar mogelijkheden bij het aandragen van oplossingen. Er zijn veel partijen bij betrokken en afhankelijkheden kunnen niet zomaar over het hoofd gezien worden. Sommige onderwerpen horen meer thuis bij de landelijke politiek, andere kunnen goed aangepakt worden door de lokale politiek. Raadsleden, die binnen kort gekozen worden, doen er goed aan een reëel beeld te schetsen van (on) mogelijkheden om vraagstukken op te lossen. Nu er in Eindhoven minder financiële armslag is, zal er creatief naar oplossingen gezocht moeten worden. Door verschillende organisaties is al aan de bel getrokken omdat ze vrezen dat de subsidie minder wordt waardoor hun bijdragen en ondersteuning aan senioren misschien wel niet meer voortgezet kan worden.

Bijdragen van maatschappelijk betrokken organisaties en ouderen zelf is onmisbaar. In elk geval zal hun inbreng serieus gewogen moeten worden. Uitleggen waarom keuzes gemaakt worden, duidelijkheid geven over dat wat reëel en haalbaar is hoort daar ook bij. Kortom inwoners zullen ongetwijfeld weleens teleurgesteld raken, als de gemeente toch voor een andere oplossing kiest. Hopelijk remt dat niemand af om mee te blijven denken en mee te blijven doen zodat Eindhoven een fijne stad is om in te leven, voor jonge mensen en voor senioren.

Echt spannend was het debat overigens niet, partijen (BBL,CDA,SP,PVDA,OAE) waren het over het algemeen eens met elkaar: senioren moeten zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en zorg op maat krijgen.

Maar let op! Er waren echt wel enkele verschillen op de vraag hoe en welke ondersteuning en facilitering de verschillende politieke partijen willen geven als het gaat over wonen en zorg. Op 21 maart kunt u veel invloed uitoefenen door te gaan stemmen, ik zou zeggen maak hier gebruik van. Er valt straks echt iets te kiezen!

Carla ter Beek
Kandidaat kieslijst Brede Beweging LinksOm