Snapt u het nog?

Wethouder Schreurs zegt in een artikel in het ED “Ik zal wel uw bezorgdheid (van de gemeenteraad) overbrengen (aan ‘leiding CKE’) en vragen hoe ze er voor gaan zorgen dat onze opdracht wordt uitgevoerd.” Die opdracht luidt dat er voor de zomervakantie een CKE-toekomstplan voor kunst en cultuureducatie moet liggen met een subsidie-aanvraag.

In een interne brief aan de medewerkers van het CKE van 26 november 2015 schrijft de Raad van Toezicht: “Wij hebben de raadscommissie en wethouder verzocht dat CKE de nieuwe voorstellen maakt. En daar 9 maanden de tijd voor krijgt. Onze grootste prioriteit is dat de wethouder instemt dat CKE de nieuwe plannen maakt. Dit is geen gelopen race.” Op 25 november hebben ze dat ons mondeling gebracht als: “Wij gaan zorgen dat het CKE de regie terug krijgt, wij gaan met stille diplomatie proberen te bewerkstelligen dat de wethouder ons toestemming geeft voor de zomer met een nieuw plan te komen.” Verkocht de Raad van Toezicht ons daar dus eigenlijk een sigaar uit de doos van de gemeenteraad?

Er zijn voortdurend contacten tussen RVT/Niels Veenhuijzen (de door de RVT geïnstalleerde interim-directeur). Dus wat gaat daar in godsnaam besproken worden, aangezien alle partijen: Schreurs/van Dalen/RVT CKE/Veenhuijzen op één lijn zitten?

Hoezo een nieuw plan? We hadden een prima plan! Gedragen door directie, MT, OR, medewerkers en door de gemeenteraad. CKE was een sterk, financieel gezond, door gemeente en provincie gewaardeerd instituut, tot in de haarvaten van de stad geworteld!

Ik begrijp dat de gemeenteraad beperkte middelen heeft in dit soort zogenaamd interne kwesties. Dat ze hun uiterste best gedaan heeft en met alle mogelijke middelen mee zal blijven kijken in dit proces. Blijf kijken raad! Blijf vragen stellen. Welke afwijkingen gaan er plaats vinden ten aanzien van de breedgedragen koers van Ruud Janssen? Wat blijft er nog over van de verbouwing?

Veenhuijzen spreekt intern over ‘een opknappertje” Komt de kunsteducatie eerst fysiek op straat te staan, omdat door uitkleding van de verbouwing geen lokalen voor cursussen gecreëerd gaan worden zoals gepland? En wordt de kunsteducatie vervolgens uitgedeeld aan partijen in de markt die nu al azen op de brokstukken? Behoud CKE alleen hier en daar wat ‘bijzonder cursusaanbod’ en wordt rest overgelaten aan de markt, waarbij cursusdocenten zich via een uitzendbureaufunctie van het CKE kunnen aanbieden als ZZPer?

Anemoon Langenhoff